Tillbaka

Med biobränsle slipper du klimatångest när du flyger till Thailand

SAS-planet SK 066 till Östersund den 4 november blir det första reguljära flygplanet som körs på biobränsle från Arlanda. Inte till hundra procent, men tio procent av jetbränslet blir biobaserat. Det är en premiär både för Arlanda och för SAS. Från Karlstad Airport har man jobbat med biobränslen redan från i somras, som första flygplats i Europa med en fast tankning av biojetbränsle.

Flyget har inget annat fungerande förnybart alternativ än biodrivmedel. Och flyga kommer vi att göra även i framtiden. Säkert kommer vi att flyga allt mer på grund av ökad handel, stigande levnadsstandard och ökade globala kontakter. Flyget kommer att behöva stora volymer biobränslen, och det kommer att finnas biomassa som räcker till att försörja allt flyg med bränsle. Här öppnas en marknad bland annat för svenska företag som förädlar skogsråvara.

När man byter bränsle i flygplanen försvinner det viktigaste klimatargumentet mot flyget, och vi behöver inte känna klimatångest när vi tar flyget till Thailand eller till Bryssel. Det finns fortfarande klimateffekter, via partikelutsläpp och vattenånga, men den stora och långsiktiga klimatpåverkan från flyget sker genom koldioxidutsläppen.

När flyget får miljövänligt bränsle försvinner också ett grundläggande argument för att satsa hundratals miljarder på nya järnvägar för snabbtåg som ska ersätta flyget på distanser som Stockholm – Malmö/Köpenhamn och Stockholm – Göteborg. Istället kan vi använda investeringsmiljarderna till att förstärka, komplettera och kvalitetshöja (bättre vagnar, tåg som går i tid) det befintliga järnvägsnätet som klarar pendling och kontakter i och kring storstadsregionerna och på mellandistanser. Vi kan också stärka de spår som används främst för godstrafik och på så sätt avlasta landsvägarna.

Både den nuvarande regeringen och Alliansen har planer på helt ny infrastruktur för snabbtåg. Lägg de planerna i malpåse och satsa istället på att klimatanpassa flyget genom att byta ut bränslet!

I början kommer biojetbränslena att vara dyrare än fossila jetbränslen. Någon måste betala merkostnaden; det kommer att krävas ett extra tillskott per liter. Det kan ske genom att flygresenärer klimatkompenserar, inte genom att plantera träd i Afrika, utan genom att betala för dyrare biobränsle och därmed också för de investeringar som behövs för att få igång produktionen. Det finns redan konkreta planer på sådan klimatkompensering. På några års sikt kommer priset på biojetbränslet att sjunka och merkostnaden minskar när marknaden ökar och tekniken utvecklas.

Flygbolagen har ett stort eget intresse av att visa att det går att flyga klimatvänligt, och de är mycket aktiva i att söka förnybara alternativ. Lufthansa och KLM är redan i full gång och använder biobränslen på ordinarie rutter.

I Sverige är det lilla Karlstad Airport som varit föregångare. Bromma flygfält skulle kunna höja miljöprofilen, nu när man hotas av nedläggning, genom att göra som Karlstad och erbjuda alla sina trafikerande bolag grönt bränsle.

Välkommen till Årets Bioenergidagar och ta gärna SAS flight SK 066 klockan 8.15 på tisdag morgon från Arlanda. Det finns fortfarande biljetter.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer