Tillbaka

Kan regeringen med ”högst IQ” läsa klimatrapporterna från NASA och NOAA?

Bara någon timme efter att Donald Trump hade svurit eden som president byttes texten om USA:s energipolitik ut på Vita Husets hemsida. Kursändringen är dramatisk.

Nu finns inte ett ord om klimatrisker och inte heller om förnybar energi eller energieffektivisering. USA ska satsa på olja, gas och kol, vilket ska ”öka lönerna med 30 miljarder dollar under de närmaste sju åren”. När Donald Trump på torsdagen anlände till Washington twittrade han om att hans regering ”har särklassigt högst IQ av alla regeringar någonsin”.

Dagen innan hade NASA och NOAA kallat till sin årliga presskonferens om klimatutvecklingen. Frågan är om vetenskapsmännen har politiker som lyssnar och läser rapporterna. Det behövs inte så särskilt högt IQ för att förstå budskapet.

Den här gången är budskapet tydligare och mer alarmerande än på länge. Och rapporten står inte isolerad. Vi har under den senaste tiden fått rapporter om rekordtemperaturer i Arktis, krympande havsis kring Nordpolen, stora glaciärförluster i Antarktis och koldioxidhalt klart över 400 ppm i atmosfären.

Vad var då budskapet vid den gemensamma presskonferensen 18 januari?

  • 2016 var det varmaste året hittills. Det näst varmaste var 2015, och de tre senaste åren var de tre varmaste som uppmätts under den tid man har någorlunda säkra data från, dvs efter 1880. En forskare vid Pennsylvania State University, Michael E. Mann, har räknat ut att sannolikheten är en på miljonen att detta skulle inträffa om det bara handlade om naturlig variation utan mänsklig påverkan.
  • Av de 17 varmaste åren sedan 1880 har 16 inträffat efter 2000.
  • De höga värdena för de senaste två åren påverkas av el Nino, det väderfenomen som höjer havstemperaturen i tropikerna, främst i östra Stilla Havet, och har stor påverkan på det globala klimatet. När el Nino klingar av kan vi räkna med ett par år med något lägre temperaturökning. Men den långsiktiga trenden är otvetydig.

Temperaturökningen ligger nu kring 1°C jämfört med medelvärdet under 1900-talet, men cirka 1,5°C över värdena i början av 1900-talet. Ökningen är större över land än över hav. Vi närmar oss snabbt de 1.5°C temperaturökning jämfört med förindustriell tid som vi ska sträva efter att klara enligt Parisavtalet. Sedan är det inte långt innan vi överskrider 2-gradersmålet.

Källa

Klimatmyndigheterna kan idag luta sig mot ett mycket omfattande underlagsmaterial med tusentals mätstationer jorden runt, satellitdata och kraftfulla datorkapacitet. Bara några dagar efter årsskiftet har man en klar bild av utvecklingen året innan. Man kan jämföra med de informationsflöden som idag finns kring internationell ekonomi: börskurser, räntor och priser på valuta- och råvarumarknader.

Flera av Trumps kabinett vet mycket om hur man tolkar ekonomiskt siffermaterial. Men hur ser de på klimatstatistiken? Handlar det om IQ? Och hur vet Trump över huvud taget något om sina ministrars intelligens jämfört med tidigare regeringsledamöters?

En sammanställning i lördagens DN ger denna bild:

Trumps regering och övriga centrala ledande befattningar består av 28 personer, varav 16 ministrar som formellt ingår i kabinettet. Av dessa är 24 män och 4 kvinnor. En är afroamerikan och en av asiatiskt ursprung, ingen är latino. Många av männen är relativt gamla. Många har en bakgrund som militärer, och åtskilliga av de nya makthavarna är mycket förmögna. Flera är dollarmiljardärer. Ingen har doktorerat; man får gå långt tillbaka i tiden för att hitta en regering med så svag akademisk förankring.

De är uppenbarligen intresserade av att tjäna pengar,
men vad vet de om klimat- och miljöfrågor?
Och vad vill de veta?

Bostadsministern Ben Carson hör till den fundamentalistiskt kristna del av USA:s befolkning som tror att skapelseberättelsen är mer sann än evolutionsläran och han är, liksom många andra i den nya regeringen ”klimatförnekare”, dvs han tror inte att det finns en global uppvärmning som orsakats av mänsklig verksamhet. Den nye jordbruksministern Sonny Perdue skapade rubriker när han som guvernör i Georgia ordnade bönemöte för mer regn utanför delstatens Capitolium. Flera av regeringens klimatförnekare har visserligen i senatsförhör medgett att det kan ligga något i vetenskapssamhällets klimatlarm, men ofta med formuleringar som att ”det behövs mer debatt om frågan”, som den nominerade miljöchefen Scott Pruitt uttryckte sig.

USA får nu, om alla nomineringar godkänns:

  • En utrikesminister, Rex Tillerson, som arbetat hela sitt liv i världens största oljebolag Exxon.
  • En energiminister, Rick Perry,  som varit guvernör i Texas och burits fram med stora ekonomiska bidrag från oljeindustrin, och som tidigare velat lägga ner energidepartementet.
  • En chef för miljömyndigheten, Scott Pruitt, från oljestaten Oklahoma, som tidigare bekämpat denna myndighet, främst programmet för att avveckla kolkraften.
  • En inrikesminister, Ryan Zinke, som gärna vill öppna federala naturskyddade områden för olje- och gasexploatering.

Lägg därtill att Trumps nära rådgivare i energi- och klimatfrågor är Myron Ebell, en man som under många år arbetat med att underminera klimatarbetet och ifrågasätta klimatforskningen.

Inte underligt att Vita Husets hemsida ser ut som den gör. Gå gärna in och läs den korta kärnfulla texten, och fundera sedan på hur vi ska klara klimatutmaningen med en amerikansk president som aggressivt vill satsa på kol, olja och gas och som sannolikt kommer att dra ner anslagen till den vitala klimatbevakning som görs av NOAA och NASA.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer