Tillbaka

ILUC-förslaget föll – inget tak för åkerbaserade biodrivmedel

EU:s energiministerråd misslyckades idag med att nå en uppgörelse om ILUC-förslaget. Det litauiska ordförandeskapet hade arbetat fram en kompromiss, men den stoppades av en blockerande minoritet som bestod av två falanger.

Dels de länder som tyckte att förslaget var alldeles för urvattnat och ville ha ett lägre tak för biodrivmedel från åkergrödor (Kompromissen gällde ett tak på 7 procent). Denna grupp bestod av Danmark, Italien, Nederländerna, Luxemburg och Belgien. Dels länder som inte ville ha något tak för första generationens biodrivmedel, främst för att de har svårt att klara målet på annat sätt. Den gruppen bestod av Ungern och Polen.

Sverige valde att stödja kompromissen, som innehöll dels 7-procentstak för åkergrödor, dels dubbelräkning för ett stort antal råvaror (avfall, restprodukter och skogsbaserade) och 2,5-dubbelräkning för förbar el i spårtrafik samt 5-dubbelräkning för förnybar el till elfordon.

Vad händer nu?

Troligen skjuts frågan framåt i tiden till efter EU-parlamentsvalet och tillsättandet av ny EU-kommission, dvs tidigast 2015 kan det bli skarpt läge igen. Misslyckandet att komma överens innebär att Förnybarhetsdirektivet gäller som förut, dvs att alla EU:s medlemsländer ska ha minst 10 procent förnybart i transportsektorn 2020. Sverige har redan nått det målet.

Sveriges regering har tyvärr spelat en ganska passiv roll under ILUC-debatten. Istället för att tydligt markera att vi ska använda våra outnyttjade markresurser i Europa till att ersätta fossila bränslen har Sverige spelat med i processen och accepterat att man sätter ett tak för grödebaserade biodrivmedel. Och istället för att ifrågasätta de ytterst osäkra ILUC-beräkningarna har Sverige köpt argumentet att främst oljebaserade biodrivmedel skapar indirekta markeffekter. Våra EU-parlamentariker i Bryssel har inte varit bättre. Flera av dem har ställt upp på den restriktiva politiken.

För Sveriges del gäller det nu att gå vidare långt utöver 10 procent förnybart i trafiken. Vi har outnyttjad åker. Vi har stora outnyttjade biomasseresurser i skogsbruket. Vi behöver både första och andra generationens biodrivmedel.

Den stora utmaningen är att pressa tillbaka de fossila drivmedlen och få ner utsläppen av koldioxid från trafiken. Det borde hela EU ha som fokus.

/Kjell

Läs även Lantmännen: Vi kör på som vanligt (ATL) och Ingen enighet om biobränslen från livsmedelsgrödor (ATL)

Vi använder oss av cookies.Läs mer