Tillbaka

Hur ska vi kunna minska utsläppen från trafiken snabbare?

Det mesta går åt rätt håll när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Men går det tillräckligt snabbt? Och hur ska vi rätsida på utsläppen från trafiken, när EU-kommissionen mest krånglar?

Lagom till Valborg kom ett par olika nyheter som illustrerar läget. Naturvårdsverkets preliminära siffror för utsläppen av växthusgaser 2015 visar att minskningen av utsläppen från trafiken bromsat upp. Bonus/malus-utredningenpresenterade sitt förslag. Nu har politikerna något att fundera på när det ska skriva sina förstamaj-tal.

Sverige har minskat utsläppen av växthusgaser med 25 procent sedan 1990. Minskningen förra året var bara 1 procent. Det borde gå fortare, men är ändå bra. Vi har i stort sett fått bort fossila bränslen i uppvärmningen både av småhus och i fjärrvärmen. Det händer en massa i industrin nu, särskilt i de företag som fått kraftigt höjd koldioxidskatt. Skogsföretagen bygger nya pannor och plockar bort fossila bränslen. Senast kom det en nyhet om detta från Rottneros.

Den stora återstående användningen av oljeprodukter finns inom transportsektorn – personbilarna, lastbilarna, flyget, båtarna, arbetsmaskinerna. Visserligen ligger vi tillsammans med Finland i täten i EU när det gäller att byta till biodrivmedel, men vi vet att det inte är någon brist på vare sig bioråvara eller biobränslen. Vi kan göra samma omställning i transportsektorn som vi gjort i uppvärmningen. Om vi bara får rätt styrmedel.

Det är just där skon klämmer.

Den så kallade FFF-utredningen kom med en lång rad förslag redan i slutet av 2013. Ett av förslagen var att införa ett bonus/malussystem för nya bilar. Ett sådant system finns redan i Frankrike, och liknande system finns i Norge, Österrike och Vallonien (franska Belgien). Nu finns alltså ett konkret förslag om hur ett svenskt system skulle kunna se ut. Idén med bonus/malus är att man betalar en extra avgift (malus) för miljödåliga bilar och istället får en rabatt (bonus) när man köper en miljöbra bil. Bonus och malus ska ta ut varandra i hela fordonsflottan. Fast vad jag kan förstå av det svenska förslaget innebär det bara att man skruvar om det nuvarande systemet med fordonsskatt och miljöbilspremie en smula. Den tydligaste effekten blir att man kraftigt ökar subventionen till elbilar. En Tesla, som kostar omkring 830 000 kronor får en bonus på 60 000 kronor, jämfört en dagens supermiljöbilspremie på 40 000 kronor. En laddhybrid från BMW får 35 000 kronor.

Någon bonus blir det inte vare sig för flexifuelbilar som kan gå på E85 eller för bifuelbilar som kan gå på biogas. Men de får låg fordonsskatt. Sammantaget är effekten ett ännu starkare stöd till elbilar och ett litet eller måttligt stöd till biobränslebilar.

Systemet kommer att leda till att medelutsläppen per bil kommer att minska lite snabbare än med de befintliga styrmedlen. Från dagens snitt på 135,8 gram/km till 117,8 gram/km istället för till 126,1 gram/km med dagens regler, fram till 2021. Det ger något mindre utsläpp på sikt, men de allra flesta bilar kommer att fortsätta att vara diesel- eller bensinbilar med fossilt bränsle. Och alla de bilar som redan finns på vägarna fortsätter att köra på ohållbara bränslen.

Bonus/malus ger alltså ensamt ingen större effekt på utsläppen förrän på sikt. Det som snabbt ger stora reduktioner av utsläppen är att byta bränsle i befintliga motorer, från fossilt bränsle till biodiesel och bioalkoholer. Det som direkt skulle ge den största reduktionen är om alla 250 000 ägare till flexifuelbilar tankar E85 istället för att fylla i bensin i tanken. De flesta lastbilar och dieselbilar kan gå på mycket högre andel eller ren biodiesel. För att detta ska ske måste skatterna göra det lönsamt att tanka grönt. Och här har vi fortfarande ett stort problem.

Regeringens vårändringsbudget innehåller förslaget om att sänka skatten på etanol och biodiesel 1 augusti, men fortfarande kommer det sannolikt att vara olönsamt att tanka E85 jämfört med bensin, och biodieseln B100 kommer att vara onödigt dyr för åkerierna. EU:s statsstödsregler skyddar de fossila bränslena från priskonkurrens. De svenska politikerna har ännu inte fått EU-kommissionen att byta kurs i den här frågan. Det som kallas ”skattebefrielse” är egentligen en ”skattenedsättning som inte får hota det fossila”.

Nu tar jag bilen till landet och våren, och tankar kanske E85 i Stjärnhov.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer