Tillbaka

Gröna grodan till Jordens Vänner

Det var länge sedan vi delade ut en grön groda här på Svebiobloggen. Men nu har vi en värdig mottagare: Jordens Vänner, som delat ut årets Greenwashpris till Centerpartiet för att partiet förordar biobränsle till flyget för att minska klimatpåverkan.

Greenwashpriset har utvecklat sig till en allt märkligare företeelse, som tyvärr får en del publicitet. Priset börjar likna ”Årets svensk” som utsågs av Rapport-redaktionen 1984 – 1988, men därefter lades ner. Utmärkelsen fick dåligt rykte sedan den delats ut till Refaat el-Sayed 1985, Hans Holmér 1986 och Ebbe Carlsson 1988. Tre personer som det senare inte gick så bra för. När det senare såg ut som om Christer Pettersson skulle få utmärkelsen 1989, bestämde sig redaktionen för att lägga ner priset. Jordens Vänner borde göra detsamma med Greenwashpriset.

Centerpartiet får priset för att man ”sprider vilseledande information om miljöpåverkan från biobränslen från flyg”. Man fortsätter:

”De hävdar att biobränslen inom flyget skulle ha stora miljöfördelar jämfört med flygskatter. Men rapporter visar inga bevis på att så skulle vara fallet. Dessutom har det från internationellt håll konstaterats att framställandet av biobränslen inte är hållbart och alldeles för påfrestande för klimatet för att det ska vara strategiskt smart att satsa på denna lösning i någon större utsträckning.”

Jordens Vänner hävdar alltså att det finns rapporter som visar att användning av bioflygbränsle är sämre ur miljösynpunkt än flygskatt, att framställning av biobränslen inte är hållbart utan ”påfrestande för klimatet”, och att man inte kan satsa på denna lösning i någon större utsträckning.

Det står naturligtvis Jordens Vänner fritt att tycka detta, men vår bild är den motsatta:

Varje liter fossilt flygbränsle som ersätts med förnybart bioflygbränsle innebär en klimatnytta, på samma sätt som byte av bränsle i vägtrafik eller i pannor och kraftverk. Den här klimatnyttan är direkt och odiskutabel, medan effekten av flygskatten är mer osäker. Man behöver emellertid inte ställa de två alternativen mot varandra. Det gäller att hitta en kombination av styrmedel som ger bäst klimateffekt.

Vår bild är också att det finns gott om råvara för bioflygbränsle både i Sverige och globalt och att produktionen kan ske på ett hållbart sätt utan indirekta negativa klimateffekter. Tvärtom. Det finns en stor klimatnytta av att odla skog och energigrödor och använda för bränsleproduktion. Om detta kan man få veta mer på vår konferens Advanced Biofuels i Göteborg 18 – 20 september. Jordens Vänner är välkomna att delta och fortbilda sig; organisationen har sitt kansli nära intill i Göteborg.

Det är inte bara utnämningen av Centerpartiet och motiveringarna för utnämningen som diskvalificerar Greenwashpriset. Många av de tidigare utnämningarna och nomineringarna är lika märkliga. Förra årets vinnare var Svenskt Flyg, som fick priset för att man räknar ut klimatpåverkan per flygstol (!). Och Hagainitiativet var då en av de nominerade, en organisation som gjort stora insatser för att övertyga företag om att ta klimatfrågan på allvar. För tre år sedan var FSC en av de nominerade, den organisation som åstadkommit en omfattande miljöcertifiering av svenskt skogsbruk. Bland årets nominerade finns också Växjö stad, en kommun som genom åren varit en ledande klimatkommun. Nomineringen beror också här på att man vill satsa på sin flygplats och bland annat jobbar ihop med KLM för att introducera bioflygbränsle.

PS: Det finns fortfarande ett Årets svensk-pris. Det delas sedan 2006 ut av tidningen Fokus och har bland annat gått till Johan Rockström 2009, Jonas Gardell 2012 och 2017 till Anders Arborelius, katolsk ärkebiskop och numera också kardinal. DS.

/Kjell

the-frog

Vi använder oss av cookies.Läs mer