Tillbaka

Fiaskot för E85 politiskt, inte tekniskt eller miljömässigt!

För en månad sedan meddelade Volkswagen att man slutar sälja sin multifuelvariant av Golf, alltså den bil som kan köras både på bensin och etanol E85. Därmed försvinner den enda etanolbilen på den svenska bilmarknaden, trots att Sverige, som enda EU-land, har ett väl fungerande och finmaskigt distributionssystem för E85, och trots att det lönar sig väldigt bra att tanka etanol jämfört med bensin. Och trots att klimatnyttan är entydig.

Fiaskot för E85 och flexifuel är ett politiskt fiasko, inte ett teknisk eller miljömässig fiasko. Själv har jag kört min Ford Focus Flexifuel sedan 2006 och bara tankat bensin tre gånger. Bilen går utmärkt och min familj har reducerat de fossila koldioxidutsläppen med 10 – 15 ton.

Ansvariga för detta politiska fiasko finns över hela det politiska fältet, men vilar särskilt tungt på Alliansregeringen 2006 – 2014 som inte orkade hålla i bränslebytet på bensinmarknaden utan tvärtom underminerade försäljningen av flexifuelbilar.

Det har inte på mycket länge lönat sig så bra att fylla tanken med etanol, E85, som idag. När jag senast tankade på Circle K gav jag 10:31 för min E85, medan 95-oktanig bensin kostade 15:76. Om man räknar med att det går åt 1,3 liter E85 för att ersätta en liter bensin, med sommarblandning, så betyder det att etanolens pris motsvarar ett bensinpris på 13:40 kr/liter. Det betyder alltså att priset på E85 ligger mer än 2 kr litern lägre än bensinpriset. Sedan jag tankade har både bensin och E85 gått upp med 10 öre/liter, men det har ingen betydelse för jämförelsen. När jag tankade 45 liter E85 sparade jag alltså omkring en hundralapp på att tanka E85 istället för bensin. Inte fy skam.

Priset på E85 ligger mer än 2 kr litern lägre än bensinpriset.

Priset på E85 ligger mer än 2 kr litern lägre än bensinpriset.

När jag handlar ekologisk mellanmjölk betalar jag, och hundratusentals andra konsumenter, villigt en krona extra för den mjölken jämfört med standardmjölk. Ändå vet de flesta inte alls vad det är för skillnad. Mår de ekologiska korna och miljön så mycket bättre av att jag köper den ekologiska mjölken? Jag har en misstanke att skillnaden är marginell, men jag köper ändå ekologiskt för säkerhets skull.

Men när det gäller bensin och etanol väljer de flesta bilister bensin, trots att den är dyrare, och trots att den är klart mer miljöskadlig! Mycket märkligt. Och ingen enda miljödebattör skriver om detta.

Det är entydigt att E85 ger en mycket mindre klimatpåverkan än bensin. Visserligen är det 15 procent bensin i E85, och på vintern 25 procent bensin. Och visst går det åt en del fossilt bränsle i produktionskedjan för att få fram etanolen. Men det är också bevisat att det går att tillverka etanol med 95-procentig klimatnytta (Agroetanol i Norrköping gör det; världens mest klimatsmarta etanol). Etanolfabriker med maximal klimatnytta får vi med rätt styrmedel och med tillräckligt stor efterfrågan på etanol.

För den etanol som fanns på den svenska marknaden 2016 var klimatnyttan jämfört med fossilt drivmedel så här bra:

  • För spannmålsbaserad etanol 59 procent bättre.
  • För etanol gjort av sockerrör 80 procent bättre.
  • För etanol gjord av sockerbetor 55 procent bättre.
  • För etanol gjort av livsmedelsavfall (t ex gammal bröd) 126 procent bättre.

(ur Drivmedel 2016, ER 2017:12)

Det finns ännu inga siffror för 2017, men de kommer nog snart från Energimyndigheten.

  • Varför tankar inte folk etanol, trots att det ger en mycket stor direkt klimatnytta och trots att det dessutom lönar sig?
  • Och varför skriver inte miljödebattörerna om etanolens klimatnytta?
  • Och varför har våra politiker slutat ge styrmedel som gynnar etanolen?

Bonus/malus för nya bilar

Vid halvårsskiftet införs systemet med bonus/malus för nya bilar. Man har infört en särskild bonus på 10 000 kronor för gasbilar, som kan drivas med biogas. Men det finns ingen motsvarande bonus för flexifuelbilar, som kan drivas med E85. Detta trots att det finns ett utbyggt distributionsnät för E85 i hela Sverige. Något motsvarande finns inte för biogasen.

Ett argument för att inte ge extra bonus till flexifuelbilar skulle kunna vara att man inte med säkerhet vet att de tankar med E85. Sant! Men vi vet lika lite vad gasbilisterna tankar. Och framför allt vet vi att de som får bonus för laddhybrider tankar bensin eller diesel så fort inte elen räcker.

Etanolen fick sin dödsdom för några år sedan när dåvarande miljöministern Andreas Carlgren (C) drog undan mattan för flexifuelbilarna genom att ta bort det reducerade förmånsvärdet. Det kom vid ett mycket olämpligt tillfälle, mitt i debatten om mat och energigrödor. Istället skulle alla köpa snåla dieslar, och så fick vi en återgång till fossil bilflotta.

Försäljningen av flexifuelbilar sjönk snabbt och har aldrig återhämtat sig. En tid fanns det också en särskild miljöpremie till etanolbilarna på 10 000 kronor. Nu lägger man istället miljöpremien på elcyklar och elmotorbåtar, med mycket mindre klimateffekt.

Och nu finns det alltså inte en enda flexifuelbil att köpa på den svenska marknaden. Volkswagen beklagar. Men de har bara sålt ett fåtal bilar i år, och bolaget hänvisar direkt till att det inte finns någon premie för flexifuel i bonus/malussystemet.

Så fullbordas det politiska fiaskot, nu under ledning av ett miljödepartement som styrs av Miljöpartiet och ett finansdepartement där Socialdemokraterna styr. Idag handlar retoriken kring bilar bara om el och biogas. Det är inte lika inne att prata om snåla dieslar och flexifuelbilarna och etanolen är för länge sedan utmönstrade ur klimatdiskussionen. Detta trots att de på kort tid och till låg kostnad skulle kunna minska koldioxidutsläppen med flera hundra tusen ton.

/Kjell

 

 

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer