Tillbaka

Den kalla fläcken över Nordatlanten, oroande för oss nordbor

Den amerikanska vädermyndigheten NOAA har publicerat en karta som visar att vi just nu upplever det varmaste året som noterats, och hur den här temperaturökningen fördelas över jordklotet. Det visas med olika nyanser röd färg.

Men det finns också en stor blå fläck, ett område där temperaturen varit lägre än normalt. Den blå fläcken finns över Nordatlanten, söder om Grönland och Island. Det här oroar åtminstone en del forskare, som undrar om vi ser en stor förändring i havsströmmarna. Håller Golfströmmen på att bromsas av smältande kallvatten från Grönland?

Det här borde oroa inte bara forskare, utan också politiker och allmänheten i norra Europa, och främst i Skandinavien. En svagare Golfström förändrar livsvillkoren i vår del av världen. Istället för uppvärmning skulle vi kunna få nedkylning.

Uppgifterna från NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) finns återgivna i ett par artiklar i Norges största morgontidning Aftenposten och i Washington Post. Jag ska bara kort referera vad man där skriver.

temperaturer

Den karta som NOAA framställt visar temperaturen över hela jordklotet i förhållande till normal medeltemperatur under 2015. Nästan alla delar av världen har haft varmare väder; många områden har haft rekordvarmt. Det gäller till exempel stora delar av Sydamerika, den amerikanska västkusten och Medelhavsområdet. Men Nordatlanten är ett undantag, och här noteras till och med rekordlåga temperaturer. Den mörkblå färgen på kartan visar att man har haft lägre medeltemperatur än någon gång under de senaste 80 åren. Det är desto mer anmärkningsvärt mot bakgrund av att alla andra delar av jorden haft rekordvärme. Det är inget mätfel, det är forskarna överens om.

Men vad är skälet till de låga temperaturerna? Redan i våras kom en vetenskaplig uppsats i tidskriften Nature Climate Change av Stefan Rahmstorf vid Potsdaminstitutet för klimatforskning och Michael Mann vid Penn State, som menade att vattencirkulationen i Nordatlanten håller på att bli svagare. Det handlar om AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation). Den består av Golfströmmen tillsammans med andra strömmar som skapar ett gigantiskt cirkulationssystem i havet. Strömmarna drivs av skillnader i temperatur och salthalt. Kallt salt vatten i den norra delen av Atlanten sjunker ner i havet på grund av sin större tyngd och ersätts av varmare vatten söderifrån som flyter norrut som en stor flod på ytan – Golfströmmen.

Det är denna cirkulation som man nu tror har störts. Och åtminstone en del forskare är övertygade om att störningen skapas av kallt sött vatten som tillförs genom ökad avsmältning av is på Grönland. Grönlandsisen smälter nu med en takt på mer än hundra miljarder ton per år. Det söta kallvattnet blandas med det salta kalla vattnet som inte sjunker som förut, och blockerar för den nordgående varma strömmen.

strömmar jorden

Följden blir alltså att Nordatlanten blir kallare, trots att medeltemperaturen stiger kraftigt globalt.

Det här är en utveckling som en del forskare och debattörer varnat för sedan flera årtionden, och nu kan vi direkt observera utvecklingen.

Men tolkningen av det som sker är omtvistad, också bland forskare. I artikeln i Aftenposten uttalar sig en professor från Universitetet i Bergen, som anser att avsmältningen av Grönlandsisen inte kan ge så stora volymer vatten att det kan påverka Golfströmmen. Det finns många faktorer som samverkar, till exempel den allmänna uppvärmningen som innebär att istäcket i Arktis krymper och att de isfria ytorna ökar i Barents hav. En annan faktor är det som kallas ”den nordatlantiska oscillationen”, som är en variabilitet i vind- och tryckförhållanden och som går i cykler. En del forskare menar att den här naturliga variationen är större och viktigare än effekten av den ökade issmältningen på Grönland.

Men Mann och Rahmstorf står på sig. De säger att den minskade kraften i strömningen som de observerat är exceptionell.

Vad blir effekten av försvagningen av AMOC och Golfströmmen? För norra Europa kan det bli kyligare väder och ett kallare hav utanför Nordnorge. En effekt kan bli mindre produktion av fisk när omrörningen i havet och tillförseln av näringsrikt vatten söderifrån minskar. En tredje effekt bli högre vattenstånd längs den amerikanska östkusten.

Den försvagade strömningen i Nordatlanten och ”den blå fläcken” är bara en av många effekter av klimatförändringen. Vi kommer säkert att få ta del av många fler under de kommande åren, när medeltemperaturen stiger över 2 grader och upp mot 3, 4 eller till och med 6 grader, som i de mest pessimistiska prognoserna.
Forskarna kommer under de närmaste åren att noga följa vad som händer i Nordatlanten. Är det naturlig variation eller en oåterkallelig förändring vi ser? Svaret på den frågan är viktig för oss som bor i norra Europa. Under tiden som vi väntar på det svaret gör vi klokt i att tillämpa försiktighetsprincipen och radikalt skära ner våra utsläpp av fossil koldioxid.

Norrmännen, som är allra mest beroende av en vital Golfström och bra fiske, borde börja med att avbryta all oljeprospektering och –utvinning i norr.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer