Tillbaka

Dags att börja avveckla kärnkraft

”Blir investeringarna för O1:an alltför stora måste vi överväga en stängning”. Det säger Oskarshamns Kraftsgrupps (OKG:s) vd Johan Svenningsson, enligt TT.

Beskedet från OKG borde kunna bli starten på en nykter och förnyad debatt om den svenska kärnraftens framtid. Och debatten borde inte bara handla om den äldsta och relativt lilla reaktorn Oskarshamn 1. Ytterligare ett par reaktorer borde läggas ner under de närmaste åren för att skapa bättre balans på den svenska elmarknaden.

Den svenska elmarknaden präglas av överkapacitet och mycket låga elpriser – både på spotmarknaden, terminsmarknaden och elcertifikatsmarknaden. Den som investerat i ny elproduktion får dåligt betalt. Många av de föregångare som tidigt satsat på vindkraft och biokraft gör idag förlust. Särskilt svårt blir det om man passerat 15-årsgränsen och inte längre får elcertifikat.

Kunderna gläds förstås åt låga elpriser. Men för den stora omställning av energiproduktionen som måste göras av klimatskäl är det förödande om förnybar elproduktion slås ut i stor skala.

Mats Odell inser problemet. Odell är kristdemokraternas ledande näringspolitiker och ordförande i riksdagens näringsutskott. I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag tar han upp problemet med vindkraftens olönsamhet. Hans analys är delvis rätt. Men han rundar ”som katten kring het gröt” kärnkraftsfrågan.
Odells lösning på problemet är att avveckla stöden till förnybar energi; tyvärr får han frågan att enbart handla om vindkraften – men samma problematik gäller förstås både biokraft och solkraft. Han varnar för utvecklingen i Tyskland, där de direkta stöden till förnybar energi kostar elkonsumenterna stora summor.
Odell har rätt i att de direkta subventionerna måste sänkas. Han har också rätt i att det tyska systemet är orimligt dyrt. Sverige har valt ett system som bara kostar en tiondel av det tyska (elcertifikatshandel istället för feed-in-tariffer).

Men Mats Odell glömmer två viktiga frågor:

  • För att kunna ta bort de direkta subventionerna till förnybart måste det finnas ett ordentligt pris på utsläppen från elproduktion. Utan att få upp priset på koldioxidutsläppen från elproduktionen fungerar det inte att ta bort de direkta stöden till vindkraft, solkraft och biokraft. Kol-, olje- och gaskraftverken måste betala för sina miljökostnader. Och priset måste vara kännbart.
  • För att skapa lönsamhet för den nya elproduktionen utan subventioner måste också överkapaciteten i det svenska och nordiska elsystemet reduceras ordentligt. Överkapaciteten har skapats genom att politikerna fortsatt blåsa upp elcertifikatsystemet samtidigt som man behållit alla befintliga kärnkraftverk, och dessutom gett tillstånd för att öka deras kapacitet genom effekthöjande ombyggnader.
  • Överkapaciteten förstärks dessutom av att elanvändningen de senaste åren sjunkit, med drygt 10 TWh sedan toppåret 2001. Förra året låg förbrukningen på drygt 137 TWh, mot 150 TWh 2001. Ny teknik, t ex lågenergibelysning och värmepumpar, och strukturomvandling i pappersindustrin, är några av förklaringarna.

Överkapaciteten kan förstås exporteras. Men överföringsledningarna till omvärlden har inte byggts ut tillräckligt för att klara detta, och även andra länder har byggt upp överkapacitet. Då får man inte bra betalt för exporten.

Det är inte bara vindkraften som berörs av de låga elpriserna. Runtom i landet finns 200 biokraftanläggningar, som på ett mycket effektivt och rationellt sätt samproducera el och värme. Svebios tidning Bioenergi publicerar varje år Biokraftkartan för att lyfta fram de här anläggningarna. Miljövänlig grön el produceras tillsammans med fjärrvärme och processvärme till industrin. Till skillnad från kärnkraftverkens spillvärme tas biokraftens värme tillvara. Men biokraften kan inte drivas med förlust. Man måste få rimligt betalt för den el som produceras.

Mats Odell var en av ledarna för linje 3 i folkomröstningen om kärnkraft 1980. Han borde vara lika insiktsfull som vd:n för OKG. Det går inte att driva gamla reaktorer i evighet. Om några år kommer flera av de äldre reaktorerna att få liknande problem som O1:an. Det är hög tid att nu genomföra en ordnad reträtt för kärnkraften, och ta några av de äldsta reaktorerna ur drift för att ge plats för den förnybara elproduktion som hör framtiden till. Det skulle ge en balanserad övergång till ett hållbart elproduktionssystem där grunden är förnybar el från vattenkraft, biokraft och vindkraft.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer