Tillbaka

Är man klimatbov om man kör husbil?

Det är vår och fåglarna återvänder. I min fritidsmiljö i Sörmland är det alltid så här års gott om lärkor, och inte har de blivit färre på senare år, trots alla larm om att sånglärkan är på tillbakagång. Jag räknade dessutom till 140 rastande sångsvanar som gick och betade av den gröna brodden på åkrarna när vi tog vår kvällspromenad. Och det finns tranor lite varstans. Dessutom häckar havsörn i sjön intill.

Jag har en tidigare arbetskamrat som är mycket intresserad av fåglar. När denne amatörornitolog gick i pension härom året skaffade han sig en husbil för att kunna ta sig en sväng till Ölands södra udde eller någon av de bästa fågellokalerna längs Västkusten. Han tycker det är skönt att kunna krypa in i sin egen mobila friggebod istället för att behöva ta in på hotell eller hyra in sig i en stugby. Då kan han också fixa lite egen mat och rå sig själv.

Om han hade köpt sin husbil idag hade han åkt på straffskatt. Husbilar beläggs nämligen med en kraftig malus i det nyligen införda bonus-malus-systemet för nya bilar. Det nya systemet kom på plats 1 juli förra året, och innan dess låg en typisk fordonsskatt på en husbil på 7 000 kronor. Efter införandet av bonus-malus steg skatten till det dubbla, omkring 14 500 kronor. Snart kommer man att grunda malusbeloppen på en ny körscykel, och då kommer sannolikt straffskatten på husbilar att dubbleras en gång till, till omkring 28 000 kr. Malus betalas under de första tre åren, så det blir drygt 60 000 kronor extra för en husbil jämfört med tidigare.

Tanken med bonus-malus är att tunga och bränsleslukande bilar ska betala en straffskatt, medan lättare och mer bränslesnåla bilar ska få en premie, en bonus. Detta för att få en mer bränsleeffektiv fordonsflotta. Laddhybrider får bonus eftersom man räknar med att de körs mest på el, och rena elbilar får en saftig bonus. Gasbilar får en extra premie, men inte etanolbilar. Dieselbilar straffas, även för den som kör på 100-procent biodiesel. Det senare är också mycket märkligt, särskilt som allt fler bilmärken nu inkluderar HVO100 i motorgarantin – nu senast Volvo.

Varför beläggs då husbilar med malus? Jo, de betraktas som tunga personbilar. Man hade kunnat likställa dem med lätta lastbilar, men så är det inte.

HRF, Husvagnsbranschens Riksförbund, tycker att straffskatten på husbilar är orättfärdig. De visar statistik som säger att en husbil i snitt körs 688 mil om året, att jämföra med snittet för personbilar som är 1 217 mil, alltså nästan det dubbla.

Husbilarna körs alltså bara hälften så långt som en vanlig bil, och den totala klimatpåverkan minskas därmed, även om den drar mer bränsle per mil.

HRF har start en kampanj för rättvis beskattning av husbilar: Husbilskampen, för rättvisare beskattning av husbilar.

Det mest rättvisa är förstås att ta ut klimatskatten på bränslet. Det är ju förbrukningen av det fossila bränslet som ger klimatpåverkan. Om man kör mycket med en törstig husbil så får man betala. Men om man kör lite, så blir det billigare.

Att nya husbilar blir dyrare har flera effekter. De som skulle ha valt att köpa husbil för att fara runt i Sverige och de närmaste grannländerna väljer något annat sätt att fira semester. Kanske tar de flyget till sydligare breddgrader. En annan effekt kan bli att man hellre importerar en begagnad husbil än köper en ny, för att slippa betala malus.

Beskattningen av husbilarna är en del av en ny inriktning av klimatpolitiken. Vi kan kalla den ”micro-management” av människors liv.

På politisk eller byråkratisk nivå bestämmer man att vissa verksamheter eller beteenden är bra och andra är dåliga, och så inför man olika typer av styrmedel för att påverka människors beteenden. Eller sätter igång opinionsbildning för att skuldbelägga vissa beteenden.

En mycket bättre metod är att arbeta med generella styrmedel som är direkt kopplade till den miljöpåverkan man vill minska. Alltså: skatt på utsläpp eller förbrukning av det som ger utsläpp. Istället för att hitta på en massa detaljerade styrmedel, som alltid blir fel och orättvist för några, bör man ha enkla styrmedel som slår lika för alla. Sedan får folk själva välja sin livsstil och sitt beteende utan att storebror staten lägger sig i det. Den som vill köra mycket med en stor eller tung bil som går på fossilt bränsle får vara beredd att betala för det bränslet, och det ska givetvis vara dyrare än det klimatvänliga biobränslet. Den som istället cyklar med en elcykel slipper den utgiften, men behöver inte heller ett statsbidrag för att göra rätt.

Bonus-malus kan gott avskaffas. Det gör mer skada än nytta. Det stimulerar försäljning av tunga laddhybrider som i många fall körs långa sträckor på bensin eller diesel. Det straffar effektivare dieselbilar även om de skulle tankas med 100 procent biodiesel. Och det straffar husbilar som underlättar för naturvänner att komma ut i naturen och andra campare som vill resa runt och upptäcka Sverige. Jag vet inte om det finns några husbilar som kan gå på 100-procentig HVO. Jag är säker på att det kommer att finnas inom några år. Och då är husbilen som körs 688 mil på ett år minst lika klimatvänlig som en Tesla.  /Kjell

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer