Tillbaka

517 företagsledare erbjuder bioenergi men kommissionen tycks inte förstå

Den 5 maj skickade 517 företagsledare från 26 länder ett brev till EU-kommissionen om att inkludera bioenergilösningar i EU:s strategi för att bli oberoende av ryska fossila bränslen. Bakgrunden var att EU-kommissionen i mars, strax efter att anfallet på Ukraina inletts av Ryssland, publicerat en strategi (REPowerEU-planen) där man inte ens omnämnde alternativ som fasta biobränslen, biodrivmedel, avfallsbaserad energiproduktion och fjärrvärme.

Foto: Kjell Andersson

Biogas fanns med, eftersom man skrev en hel del om att ersätta rysk fossil gas. Men bioenergin var i övrigt ignorerad. Den här uteslutningen av bioenergilösningar framstår som obegriplig för alla de företag som arbetar med biobränslen och bioenergiteknik.

Bland de 517 undertecknarna fanns mer än hundra svenska företagsledare, alltifrån Stockholm Exergi, Preem och E.ON till mindre företag som kan leverera utrustning och bränslen och lokala värmeverk som kan berätta om hur bränslebyte gå till i praktiken.

Ny REPowerEU-plan

Ett skäl till att brevet publicerades 5 maj är att EU-kommissionen ska komma med en ny och mer genomarbetad REPowerEU-plan. Den väntas nästa vecka, den 18 maj. Ett utkast till denna plan har läckt, och Svebio har läst det. Tyvärr är pappret inte mycket bättre än i mars, även om ordet bioenergi nu finns med, och vår förnybara energikälla ägnas hela fem rader av dokumentets totalt drygt 570 rader text.

Medan ordet bioenergi nämns en gång, och dessutom biomassa en gång i anslutning till initiativ för att utbilda installatörer, så nämns vätgas 62 gånger (!) och biogas/biometan elva gånger. Pellets finns inte med alls, och inte heller energiutvinning ur avfall. Fjärrvärme ägnas en mening. Man får vara tacksam för det. Stycke efter stycke ägnas elektrifiering och inte minst vätgas.

Bland kortsiktiga åtgärder i slutet av dokumentet tar man upp att sätta solceller ”på alla tak” och att skala upp produktionen av biogas.

Fördelar med bioenergilösningar

Brevet från de 517 företagsledarna till kommissionen tar inte alls upp den hysteriskt ensidiga satsningen på sol, vind, elektrifiering och vätgas. Istället lyfter man fram en rad fördelar med bioenergilösningar, faktorer som talar sitt eget språk och som knappast kan ifrågasättas. Det handlar om sånt som vi i branschen tycker är självklart. Vi vet:

  • Att bioenergi kan ersätta gas, olja och kol i alla samhällssektorer, både el- och värmeproduktion, industrier, transportsektorn och jordbruket.
  • Att 95 procent av den bioenergi som används i EU är inhemsk – bara 5 procent är import.
  • Att bioenergilösningar kan tillämpas snabbt, med känd teknik och ofta till låg kostnad (Det gäller inte minst inom småskalig uppvärmning för ersättning av eldningsolja och gas).
  • Att Europa är världsledande inom bioenergiteknik, med mer än 800 000 sysselsatta i 50 000 företag inom EU.
  • Att bioenergin har hållbara lösningar som klarar EU:s hållbarhetskriterier och miljökrav, med bränslen från långsiktigt hållbart skogsbruk och jordbruk.

Men den typen av argument räcker uppenbarligen inte för att EU-kommissionen ska satsa på bioenergi som huvudspår för att snabbt ersätta rysk olja och gas. Så här skriver man, enligt det läckta dokumentet:

Bioenergy makes up 60% of the renewable energy in EU. It is a domestically available and stable energy source, especially solid biomass for some forest-rich Member States. As long as the strengthened safeguards for its sustainable sourcing are put into place and complied with, increased bioenergy use can contribute to replacing Russian imported fossil fuels including natural gas, e.g. for heating. Current estimates showing a moderate but steady increase in biomass use until 2030.

Lägg märke till reservationerna i texten:

  • Bioenergi avgränsas till ”fasta biobränslen i vissa skogrika medlemsländer”.
  •  Bara om man ”inför strängare säkerhetsföreskrifter” (sannolikt syftar EU på sina egna förslag om nya restriktioner i hållbarhetskriterierna) ”kan” bioenergi bidra till att ersätta importerade ryska bränslen.
  • Obs! Bara värme nämns, inte transporter eller industri.
  • Kommissionen räknar bara med ett bioenergin kan visa en ”måttlig” ökning fram till 2030.

Jämför detta med de 62 omnämnandena om vätgas. Inga slutsatser om att bioenergi kan ge snabb ersättning av fossila bränslen i alla sektorer.

Nordic Pellets Conference

Svebio och Pelletsförbundet har just avslutat sin pelletskonferensen – Nordic Pellets Conference. Den gav en helt annan bild av vad som just nu händer i Europa med anledning av den ryska invasionen. I Frankrike och Italien kommer det i år att installeras ett par hundra tusen pelletskaminer i respektive land.

Intresset för att ersätta gas- och oljeuppvärmning med modern pelletsuppvärmning ökar snabbt i land efter land. Kraftverk och industrier ropar efter pellets. Höga priser på fossila bränslen och utsläppsrätter parat med viljan att ersätta den ryska gasen och oljan skapar ett stort sug efter biobränslen.

Wood Pellets

Viktiga beslut i EU

Samtidigt förbereder sig EU-parlamentarikerna i miljöutskottet för att rösta om revideringen av förnybartdirektivet i början av nästa vecka. På bordet har man förslag som i praktiken skulle stoppa stora delar av den biomassa från skogen som behövs för att tillverka pellets och försörja våra värme- och kraftvärmeverk.

Politiken går i rakt motsatt riktning mot vad som nu krävs för att ersätta den ryska gasen och oljan. Budskapet från de 517 företagsledarna har inte trängt in genom väggarna i EU-parlamentet. Däremot har politikerna förskrämt lyssnat på de så kallade miljövänner som skanderar ”bränn inte träd” på torgen i Bryssel.

Förnyad satsning på fossila bränslen

Politico konstaterar att EU:s politik på kort sikt leder till en förnyad satsning på fossila bränslen; kolet kommer till heders och politikerna prioriterar att ersätta rysk gas med gas från andra leverantörer och bygger terminaler för flytande gas i hamnarna.

Men EU prioriterar ner de biobränslen som kan ge snabb lindring utan att öka de fossila koldioxidutsläppen.

I förteckningen över kortsiktiga åtgärder nämns inte biobränslen eller avfallsbränslen som kan användas direkt i många pannor och värmeverk. Däremot en satsning på ”solceller på alla hustak” (som ger el på sommarhalvåret, men knappast någon värme på vintern). Man skriver också en rad om ny biogasproduktion, som kräver betydande investeringar och tar tid innan den får genomslag.

Långsiktiga satsningar

Ökad tillförsel av fasta biobränslen tar också tid, men jobbet kan komma igång direkt. På pelletskonferensen fick vi veta att nya pelletsfabriker kan finnas på plats inom ett år, i vissa fall inom några månader.

Att bygga upp den försörjning med vätgas som EU-kommissionen propagerar för, med tillhörande infrastruktur, är ett tekniskt och ekonomiskt riskfyllt projekt som tar många år eller årtionden att genomföra. Drömmarna om vätgasen påverkar inte importen av rysk gas och olja 2022 och 2023 och det är en politisk bluff av EU-kommissionen att göra vätgasen till en huvudkomponent i planen för att göra EU mindre beroende av importen av fossil energi här och nu.

Än en gång: lyssna på de 517 företagsledarna och anta deras erbjudande!

// Kjell Andersson

Vi använder oss av cookies.Läs mer