Tillbaka

51 procent förnybar energi i Sverige 2012

Sverige hade 51 procent förnybar energi 2012. Det betyder att EU-målet för 2020 redan är överskridet med bred marginal, åtta år före utsatt tid.

Det framgår av den andra lägesrapporten kopplad till EU:s Förnybartdirektiv, som den svenska regeringen lämnade in till EU-kommissionen strax före jul. Syftet med rapporteringen är att visa hur Sverige, och andra medlemsländer, uppfyller de mål och riktlinjer som finns i EU-direktivet. Rapporter ska avges vartannat år.
Det svenska målet för 2020 är satt till 49 procent i direktivet. Därefter har den svenska Riksdagen höjt målet till 50 procent. Bägge målen nåddes alltså redan 2012. Redan 2011 var vi nära EU-målet, och hamnade på 48,8 procent. Det framgår också av rapporten. Dessutom har vi överskridit målet för transportsektorn med bred marginal. Det målet är 10 procent, och Sverige låg 2012 på 12,6 procent.

För oss i Svebio är detta ingen nyhet. Vi har i flera år gjort egna beräkningar som visat på samma utveckling som regeringen nu officiellt bekräftat. Redan i den förra rapporten i december 2011 kunde man se en tydlig trend att Sverige ligger långt före EU:s tidtabell. Då brydde sig regeringen inte om att skriva pressmeddelande om saken. Det gjorde man den här gången, och energiminister Anna-Karin Hatt konstaterar att den svenska politiken för att främja förnybar energi har fungerat bra. Hon säger också att det ger Sverige ett bra utgångsläge när man nu ska förhandla om nya mål för 2030.

Däremot säger hon ingenting om hur Sverige nu ska hantera tiden fram till 2020. Det ska genomföras en så kallad kontrollstation 2015, för att utvärdera hur Sverige uppnår målen. Den kontrollstationen känns överspelad, eftersom vi redan överskridit målen, både för förnybart totalt, och för förnybart i transportsektorn. Regeringen och Riksdagen måste rimligen höja målen för 2020 – till minst 60 procent totalt och 20 procent i transportsektorn. Sannolikt skulle vi till och med kunna klara ännu högre nivåer, även om det nu bara är sex år kvar till 2020.

Massmedierna gjorde tyvärr ingen större sak av att Sverige nått sina mål. Positiva nyheter slår sällan igenom. Inte heller har vi sett kommentarer på ledarsidorna om detta.

Hur går det då för andra EU-länder?

EurObserver skickade häromdagen ut en pressrelease, där man redovisade en egen beräkning av andel förnybart i EU:s 27 medlemsländer för 2011 och 2012. Siffrorna för Sverige skiljer sig några tiondelar från de officiella siffrorna den svenska regeringen skickat in, men skillnaden är marginell. Enligt EurObserver skulle Sverige ha nått 49-procentsmålet redan 2011. Tabellen över alla 27 EU-länder visar att förutom Sverige har Estland och Bulgarien nått EU-målen, och de allra flesta länder ligger bättre till än de målkurvor som lagts upp i direktivet.

Några länder halkar däremot tydligt efter. Det gäller framför allt Storbritannien och Nederländerna. Men också länder som Belgien, Irland och Frankrike har mycket kvar att göra för att nå sina förnybartmål 2020. Däremot ser man att Tyskland, Spanien och Italien, bland de stora medlemsländerna, fått en hel del gjort. Man kan förstås, med tanke på den finansiella krisen, ifrågasätta om Spanien och Italien har kraft att fullfölja fram till 2020.

Det är mot den här bakgrunden förbryllande att Storbritannien och Nederländerna varit så pådrivande för att begränsa användningen av förnybara drivmedel i transportsektorn. Man förstår också varför UK nu propagerar mot att införa att nytt högre mål för förnybart 2030, och vill nöja sig enbart med ett mål för utsläpp av växthusgaser.

Totalt ligger EU-länderna 2012 enligt EurObserver på 14,4 procent förnybart. Omvänt: EU:s energiförsörjning sker till över 85 procent med icke förnybara, i längden ohållbara energislag, som ger omfattande klimatpåverkan, säkerhetsrisker och importberoende.
Sverige är ”bäst i klassen” och är det enda medlemslandet med över 50 procent förnybar energiförsörjning. Bara ytterligare två länder ligger över en tredjedel förnybart (Finland och Lettland). Alla länder med hög andel förnybart har också hög andel bioenergi.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer