Tillbaka

Vill Marit Paulsen lägga ner Agroetanol?

Marit Paulsen vill begränsa användningen av biodrivmedel från grödor till 3 procent av den totala användningen av drivmedel i transportsektorn.

EU-kommissionen föreslog i höstas ett tak på 5 procent 2020 – en kraftig begränsning jämfört med det nu gällande målet på 10 procent förnybar energi i transportsektorn, där det mesta ser ut att bli grödebaserade biodrivmedel (etanol och rapsdiesel).

Men Marit Paulsen nöjer sig alltså inte med att stödja EU-kommissionens förslag, som i sig kommer att stoppa all utveckling av biodrivmedel från jordbruket i Europa. Hon vill gå längre.

Eftersom vi i Sverige redan ligger på 8,1 procent biodrivmedel, varav 6 procent är grödebaserade, betyder redan EU-kommissionens förslag ett steg tillbaka. Med Marit Paulsens förslag blir det avveckling av hälften av Sveriges användning av biodrivmedel från grödor. En del av detta är import av etanol från majs och sockerrör. Och en del är biodiesel som görs av importerad raps. Men en stor del är etanol och biodiesel som tillverkas av svenska råvaror, mest vete och raps. Vi har ett par hundra tusen hektar åker som inte odlas och ytterligare arealer som är besådda med vallväxter som inte behövs. Tycker Marit Paulsen att vi ska avveckla etanolfabriken i Norrköping och sluta odla den vete som förbrukas där? Det handlar om cirka 100 000 hektar, som sannolikt inte skulle odlas alls eller möjligen säljas på en världsmarknad med låga priser.

För egen del tycker vi att man istället borde bygga ytterligare en eller ett par etanolfabriker och odla på de marker som redan lagts i träda eller odlas med gräs som inte behövs. I Östeuropa finns stora icke odlade eller dåligt utnyttjade arealer som skulle kunna odlas med oljeväxter och spannmål för biodrivmedel.

Jag har skickat ett mail till Marit, men inte fått något svar. Jag tror att det är många odlare i Sverige som skulle vilja veta hur Marit resonerar när hon tycker att man ska lägga ner biodrivmedelsproduktion och istället använda mer fossila bränslen som bensin och diesel.

Vi använder oss av cookies.Läs mer