Tillbaka

Varför ska vi subventionera bilar som drivs med fossil gas?

Regeringen föreslår i vårbudgeten, som läggs idag, att det nedsatta förmånsvärdet för vissa miljöbilar ska förlängas tre år, till och med utgången av 2016. Det är ett välkommet besked för de bilföretag som säljer de berörda miljöbilarna till företagskunder.

Men som klimatpolitik haltar regelverket kring förmånsbilar. Det här är bakgrunden:

Från 1 januari 2002 gällde att flexifuelbilar, dvs bilar som kan köras på E85, fick en nedsättning av förmånsvärdet med 20 procent och att bilar som drevs med el eller gas fick en nedsättning med 40 procent. I den utåtriktade debatten har gasbilarna alltid beskrivits som ”biogasbilar”, men de är bifuelbilar som kan köras endera på bensin eller på fordonsgas, vilket i sin tur kan vara både fossil gas och biogas, i olika proportioner på olika orter, beroende på tillgången på biogas. ”Elbilarna” var i praktiken elhybrider, främst Toyota Prius.

Den 1 januari 2012 plockades etanolbilarna och elhybriderna bort ur systemet, dvs de fick inte längre den 20-procentiga nedsättningen. Men gasbilarna och elbilarna (rena elbilar och plug-in-hybrider) fick fortsatt 40-procentig nedsättning.

Man införde alltså ett system där de bilar som kan köras på etanol inte ges någon extra förmån, medan de bilar som kan köras på biogas får en kraftig subvention.
Biogasbilarna kanske behöver detta. Men i så fall ska de köras på biogas och inte på fossil gas eller på bensin.
Med dagens regelverk går det utmärkt att köpa en bifuelbil och köra den till 100 procent på fossila drivmedel – fossil gas eller fossil bensin – och få kraftigt nedsatt förmånsvärde. Man kan också köpa en plug-in-hybrid som man till stor del kör på fossilt bränsle.

Jag tycker det ska vara så här:

  • Om vi ska ha ett system med förmånsbilar och sänkt förmånsvärde för vissa miljöbilar ska förmånen kopplas till klimatnyttan.
  • Förmånen ska gälla lika vare sig man använder etanol, biogas eller annat förnybart bränsle. Ska man ha extra nedsättning av förmånsvärdet bör det gälla både biogas- och etanolbilar.
  • Förmånen bör kopplas till tankningskrav. I en tid när alla har plastkort kan det inte vara någon svårighet att införa ett system där man visar att man tankat med E85 eller biogas, och inte med fossilt drivmedel. På samma sätt bör man kunna visa att man till sin elbil använder ursprungsmärkt förnybar el.
  • Plug-in-hybrider ska också tankas med förnybart bränsle för att man ska få sänkt förmånsvärde.

Tankningskravet kan naturligtvis innehålla något tröskelvärde, t ex att man måste tanka minst 75 procent med förnybart bränsle.
Jag tycker inte att vi ska ge skatteförmåner till bilister som kör på fossilt bränsle. Det är inte klimatpolitik.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer