Tillbaka

Varför får inte biodrivmedel konkurrera med dagens produkter?

Det går att tillverka 25 – 30 TWh biodrivmedel från svenska råvaror från jordbruk och skogsbruk. Idag är den inhemska tillverkningen omkring 3 TWh. Det går alltså att tiodubbla produktionen.

Det visar en rapport från ett antal miljöforskare med Pål Börjesson vid Lunds universitet i spetsen. Rapporten är ett underlag till FFF-utredningen, utredningen om fossiloberoende fordonsflotta.

Forskarna jobbar inom projektet F3 och har titeln ”Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel”. Jag sitter själv med i en referensgrupp till utredningen och har tidigare sett ett utkast till den här rapporten, som nu alltså finns i ett slutligt skick och går att läsa här.

Rapporten innehåller en mängd intressanta slutsatser. Forskarna vägrar t ex att dela in produktionen av biodrivmedel i ”första generationen” och ”andra generationen”, vilket många andra debattörer och forskare gör. Det finns fördelar och nackdelar med olika typer av biodrivmedel, med olika råvaror. Det är inte självklart att biodrivmedel som görs av avfall, restprodukter och cellulosa alltid är bättre än biodrivmedel som görs av grödor som odlas på åkermark. Man måste bedöma hela produktionssystemet och klargöra vilken energibalans och växthusgasreduktion man får. Man måste också värdera ekonomin. Och de nya ”avancerade” biodrivmedlen som görs genom förgasning och andra metoder kommer i stora drag att kosta lika mycket som de biodrivmedel som idag görs från odlade grödor.

Ett par frågor kan man dock ställa även till Pål Börjesson och hans kollegor:

  • Varför gör man den restriktionen att biodrivmedlen inte ska konkurrera med dagens produktion inom jordbruk och skogsbruk? Kan vi verkligen utgå från att alla dagens användningsområden för skogsråvara och jordbruksråvara är mer angelägna än att producera bränslen för frakter och persontransporter? Om klimathoten ska hanteras – måste alla dagens användningsområden för skogsmark och jordbruksmark betraktas som prioriterade framför att ersätta fossila bränslen i trafiken och därmed minska klimatgasutsläppen från trafiken?
  • Hur ser forskarna på import och möjligheten att konkurrera med biodrivmedel tillverkade av sockerrör och andra högproduktiva grödor i tropiska länder? Vad jag förstår är produktionskostnaden per kWh bränsle klart lägre än för alla svenska alternativ. Måste vi inte räkna med att produktionen av biodrivmedel, på samma sätt som produktionen av alla produkter, kommer att ske där produktionskostnaderna är lägst?

Med detta inte sagt att vi ska avstå från att använda våra egna tillgängliga resurser – oanvänd åkermark och potentialen för mer biomassa från skogen. Men vi måste ha en riktig analys och goda skäl för att gynna inhemsk produktion.

Pressmeddelande om rapporten.

Rapporten ”Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel”.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer