Tillbaka

Vad är viktigast – klimatvisionen eller statsbudgeten?

Regeringen har äntligen lagt sitt förslag om kvotplikt för biodrivmedel, och i någon mån skingrat den osäkerhet som lamslagit branschen under de senaste par åren.

Övergången från marknadsekonomi, med skattebefrielse som generellt styrmedel, till planekonomi med administrativt fastställda kvoter fullföljs alltså för denna del av näringslivet av vår borgerliga regering.

Det finns positiva inslag i förslaget – som bland annat noterats av Gröna Bilister. Regeringen föreslår fortsatt skattebefrielse för högblandade biodrivmedel som E85, B100 (ren biodiesel) och biogas. Tyvärr sägs inget om på hur lång sikt skattebefrielsen ska gälla, vilket skapar bestående osäkerhet. Men det är ändå ett steg i rätt riktning.

Samtidigt finns det en del mindre positiva besked i förslaget.

Kvoten för etanol sätts bara till 4,8 procent för nästa år, och höjs till 7 procent först i maj 2015. Introduktionen av 10-procentig låginblandning i bensinen sker alltså i relativt långsamt takt. Enligt EU:s ändrade direktiv kunde Sverige redan från 1 maj 2011 blanda in 10 procent etanol i bensinen och 7 procent biodiesel (FAME) i dieseln. Höjningen av låginblandningen har alltså fördröjts i fyra år jämfört med vad som var lagligt möjligt. Dessutom ger kvoten på 7 procent bara 10-procentig inblandning i en mindre del av bensinvolymen.

Kvoten för biodiesel i diesel sätt högre – till 9,5 procent, varav 3,5 procent ska uppfyllas med ”särskilt anvisade biodrivmedel”. Med detta menas så kallad HVO (hydrerad vegetabilisk olja), t ex talldiesel. Det betyder att man nästan helt utnyttjar möjligheten till låginblandning med FAME och lägger mer avancerade typer av biodiesel utanpå. Dessbättre låter man bli att införa dubbelräkning. Beskedet om att regeringen fortsätter att satsa på biodiesel är bra – och känns positivt med tanke på det negativa uttalande om biodiesel som energiministern gav härom veckan när hon skulle åka till Bryssel och förhandla om ILUC.

Förra våren gick finansminister Anders Borg och energiminister Anna-Karin Hatt ut i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet och lovade att införandet av kvotplikten skulle leda till ökade ambitioner när det gäller biodrivmedel och leda till att Sveriges utsläpp av koldioxid skulle minska med 600 000 ton om året. Nu visar det sig att minskningen av utsläppen från trafiken bara blir 270 000 ton – först från och med 2015. Det blev alltså bara ”hälften kvar” av klimatlöftet.

Dessutom framgår av regeringen promemoria att staten tjänar drygt en halv miljard om året i ökade skatteintäkter som förslaget är utformat. Det är svårt att förstå varför staten ska öka skatteuttaget på miljövänliga och klimatsmarta drivmedel.
Det verkar alltså sammanfattningsvis som om statens budget går före klimatambitionerna.
/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer