Tillbaka

Tyskland fortsätter med Energiewende. Och Japan har stängt alla sina 50 reaktorer

Valrörelsen i Tyskland handlade till en del om energi. Framför allt om höga elpriser men mycket lite om kärnkraftsavvecklingen.

De tyska politikerna är nämligen i stort sett ense om att man ska fullfölja Energiewende, dvs avveckla alla Tysklands kärnreaktorer till 2022 och satsa stort på förnybar energi. När Angela Merkel efter Fukushima beslutade sig för att ställa sig bakom en relativt snabb avveckling av den tyska kärnkraften vred hon också ett vapen ur händerna på die Grüne, ett parti som hotade CDU:s väljarbas bland utbildade medelklassväljare. I söndagens val fick de gröna bara 8,4 procent och ett minskande röstetal. CDU erövrade mer röster än på ett kvartssekel.

De höga elpriserna är ett problem, och beror främst på att Tyskland valt ett dyrt sätt att ställa om. Produktionen av förnybar el, till stor del från vindkraftverk och solceller, har blivit mycket dyr. Det beror på det system med inmatningstariffer som man valt för att stimulera det förnybara. Systemet är mycket invecklat och ger producenterna garanterade priser under 20 år, och notan skickas till elkonsumenterna.

I Sverige, och nu i samverkan med Norge, har vi valt ett annat system, som kostar bara tiondelen av det tyska. Genom handeln med elcertifikat, som ges till all ny förnybar el med teknikneutralitet, premieras de billigaste lösningarna. Det betyder att vi satsar på biokraftvärme i fjärrvärmen och i skogsindustrin, och på den billigaste vindkraften. Kostnaden läggs på elkonsumenterna, men den extra kostnaden har varit beskedlig, 3 – 4 öre/kWh.

Häromdagen kom också besked om att Japan nu stängt samtliga sina reaktorer. Två av världens ”verkstäder”, exportnationerna Japan och Tyskland, går alltså mot ett läge utan kärnkraft. I Storbritannien vill regeringen ge statsgarantier till nya reaktorer. Liknande tankegångar finns i USA, och EU-kommissionen har under sommaren jobbat med ett direktiv som skulle bereda vägen för statsgarantier för kärnkraft. Det är en bekräftelse på att man idag knappast kan bygga kärnkraft utan statsstöd i en marknadsekonomi. Förutom de höga kostnaderna finns alltid politiska risker. De utbyggnader som sker äger rum i centraldirigerade länder som Ryssland, Kina och Indien. I Finland pågår reaktorbygget i Olkiluoto sedan snart tio år, och när reaktorn tas i drift 2016 kommer den att vara sju år försenad jämfört med ursprunglig plan.

Kostnaderna för förnybar teknik sjunker hela tiden. Det visas i en kort rapport från Förnybarhetsrådet, som Svebio ingår i. Det gäller att ta vara på den nya tekniken på ett sätt som är rationellt och till den lägsta kostnaden för konsumenterna. Om man krånglar till stöden så som man gjort i Tyskland kan man få bakslag i Energiewende.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer