Tillbaka

Tre gröna grodor, och det kommer säkert fler

Svebio börjar dela ut gröna grodor. Med all sannolikhet kommer vi att kunna hitta en grön groda varje vecka, med tanke på allt dumt som skrivs och sägs om bioenergi i våra media och i den allmänna debatten. Vi börjar den här veckan med att dela ut hela tre gröna grodor. De inledande gröna grodorna tilldelas:

  • Germanwatch och Climate Action Network Europe, som utnämnt Storbritannien till nummer två i sitt klimatindex, före Sverige.
  • Professor Mikael Sandberg på Högskolan i Halmstad som säger att den ökade användningen av icke-fossila energikällor inte lett till någon nämnvärd utsläppsminskning.
  • Docent Fredrik Gröndahl vid KTH som påstår att det inte blir någon klimatvinst om man skulle använda alger som biobränsle.

Här är en längre motivering för varje groda:

Groda 1
Climate Change Performance Index (CCPI) har kommit ut för elfte gången. Det är ett index där man bedömer hur bra olika länder är på att bedriva klimatpolitik. Danmark hamnar högst, och förra året hamnade Sverige på andra plats. Men i år har Storbritannien gått om Sverige, och U.K. ligger nu på andra plats. Svenska medier, bland annat SvT, gjorde stor sak av att Sverige förlorat en placering i rankningen.
Men hur kan man ge en andraplats till Storbritannien? U.K. låg 2013 på fjärde plats från slutet bland EU:s 28 medlemsländer när det gäller andel förnybar energi (5,1 procent jämfört med Sveriges 52 procent). U.K. har mer eller mindre gett upp när det gäller att nå förnybartmålet 2020, som ligger på 15 procent. I år har regeringen föreslagit en lång rad nedskärningar av stöden till förnybar energi. Kanske var stöden tidigare alltför generösa. Men grundproblemet är att Storbritanniens politiker ständigt ändrar spelreglerna, vilket rycker sönder marknaderna för förnybara investeringar. Man satsar istället på ny kärnkraft vid Hinkley Point med mycket omfattande subventioner (1 kr/kWh garantipris under 35 år, indexuppräknat), och man har godkänt exploatering efter skiffergas, trots stort motstånd från allmänheten.
En halv groda borde också delas ut till SvT:s nyhetsredaktion som okritiskt plockar upp en sådan här nyhet, och dessutom gör stor sak av att Sverige tappat en placering uppe i toppen.

Groda 2
Professor Sandberg uttalar sig i en intervju i Miljöaktuellt under rubriken ”Forskare: Miljöpolitiken bidrar inte till minskning av fossila bränslen”. Här handlar det om ytterligare en artikel på temat ”vi svenskar ska inte slå oss för bröstet”, som vi skrivit om flera gånger i vår blogg. Mikael Sandberg är professor i statsvetenskap och han har gjort en undersökning tillsammans med Max Rånge. Deras slutsatser tycks vara att tona ner värdet av den övergång från fossila till icke-fossila bränslen som skedde i Sverige under den undersökta perioden 2003 – 2011. Det handlade inte om miljöinnovationer, utan om ”enkla omställningar” – ökad eldning av sopor och träflis, säger de. Och sedan kommer uttalandet:
– Eldning av träflis och sopor släpper ut lika mycket koldioxid som olja. Men det är ändå att föredra – det är material som redan finns på jordens yta och därför bättre för den totala energibalansen, säger Mikael Sandberg.
Vi tycker att Mikael Sandberg ska gå en grundkurs hos avdelningen för förnybar energi på Halmstads högskola.

Groda 3
Här handlar det om uttalanden i en artikel i Dagens Nyheter (tryckt tidning) 9 december ”Alger ska äta koldioxid i unikt avfallsprojekt”. DN:s reporter har talat med KTH-forskaren Fredrik Gröndahl i samband med klimatmötet i Paris. Han medverkar i ett projekt där man ska använda koldioxiden från avfallsförbränningen i Paris som näringsämne för alger. Därefter ska man tillverka någon typ av beständig produkt, en bioplast, för att binda kolet mer långsiktigt. Allt detta låter klokt. Men därefter kommer det märkliga uttalandet:
”Att den biomassa som algerna utgör blir till produkter med lång livslängd är viktigt, skulle de användas till exempelvis biobränsle finns ingen klimatvinst”. Det är något oklart om det citerade är Gröndahls uttalande eller DN-reporterns sammanfattning av samtalet med Gröndahl. Men läsaren får en felaktig information: att användning av ett biobränsle från i detta fall algodling inte skulle ge en klimatvinst. Har man helt missat substitutionsvinsten, att slippa använda ett fossilt drivmedel?

Kontakta mig om du har sett någon annan groda som du vill dela med dig av, kjell.andersson@svebio.se

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer