Tillbaka

Sverige enda land som redan nått målet för 2020

Sverige är det enda EU-land som redan nått målet för förnybar energi 2020.

Detta enligt EU-kommissionens lägesrapport 27 mars (COM 2013/175 Renewable energy progress report). Sverige hade enligt rapporten nått EU-målet på 49 % förnybar energi redan 2010, dvs tio år före utsatt tid.

Vi på Svebio har gjort liknande beräkningar och kommit fram till samma resultat i stora drag. Sverige har nått förnybarmålet – både EU-målet på 49 procent och det inhemska svenska målet på 50 procent. Vi ligger idag över målet med god marginal.

Det som är märkligt i sammanhanget är att ingen officiell svensk instans, varken regeringen i form av näringsdepartementet eller energiministern, eller Energimyndigheten, går ut och noterar detta. Ingen slår sig för bröstet över att vi är bäst i EU på förnybar energi och bäst på att nå målet. Och ingen vill ta debatten om att höja målet 2020.

Svebios pressmeddelande om att vi nådde 51 procent 2012 är det ingen enda tidning som noterat. Några energisajter på nätet har nämnt saken. Men våra energijournalister tycker att detta saknar intresse.

Vi får acceptera att man inte bryr sig om Svebios beräkning. Men EU-kommissionen? Den har väl trots allt viss trovärdighet?

/Kjell

Vi använder oss av cookies. Läs mer