Tillbaka

Skogsindustrin går mot självförsörjning på el

Under 2012 och 2013 har det enligt Svenska Dagbladet Näringsliv fattats beslut om att ta fem tidningspappersmaskiner ur bruk i de svenska pappersbruken.

Bakgrunden är att folk läser mindre tidningar, och skaffar allt mer av sin information på annat sätt, på nätet, i sin telefon och på TV.

Pappersmaskiner är mycket stora maskiner, och de drar mycket el. Följden av den här strukturförändringen är att skogsindustrins elförbrukning minskar med 1,5 – 2 TWh per år. Totalt förbrukar skogsindustrin omkring 21 TWh el. Nära en tiondel av den förbrukningen försvinner alltså.

Samtidigt producerar skogsindustrin allt mer egen el. Dels tillverkar man biokraft i massabruken – totalt omkring 6 – 7 TWh per år. Dels gör man stora investeringar i vindkraft. SCA har planer på att bygga vindkraft som ger 3 TWh, Södras planer gäller 1,7 TWh.

Skogsindustrins behov av att köpa in el minskar alltså drastiskt inom loppet av några år. Man förbrukar mindre el och producerar allt mer egen, förnybar el. Det här får stor betydelse för den svenska energipolitiken. Det blir allt mindre sannolikt att skogsföretagen kommer att gå in i några stora riskfyllda kärnkraftsprojekt så som skogsindustrin i Finland gjort i Olkiluoto.

Neddragningen av elförbrukning i pappersindustrin späder också på elöverskottet och pressar elpriset ytterligare, till förfång för de bolag som under de senaste åren satsat på att bygga ut ny elproduktion, t ex de kraftvärmeverk som producerar biokraft.
Snart nog kommer det att ligga i skogsbolagens intresse med högre elpriser. Det sker den dag bolagen har överskott på egen el.
/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer