Tillbaka

Skogen – en ”semi-fossil” energikälla

Kampanjen på Europanivå mot bioenergi, som drivs från vissa grupperingar, tar sig allt märkligare uttryck. Man hittar hela tiden nya argument för att ifrågasätta användningen av olika biobränslen. Nu handlar det inte längre bara om biodrivmedel.

Läs detta:

”The argument has been made that wood should be better considered a semi-fossil carbon that should stay where it is”, och vidare ”the annual CO2 release that would result from energy use of ’semi-fossil’ wood would be be as damaging to the climate as the use of fossil carbon”. 

Texten finns i en nyutgiven ”policy report” från EASAC – European Academies Science Advisory Council – ett organ där alla EU:s 24 vetenskapsakademier är med (Malta, Cypern och Luxemburg verkar sakna vetenskapsakademier) plus Schweiz och Norge.

Bioenergi från skogen klassas alltså som ”semi-fossil”. Man tycker att det är bättre att lagra kol i skogen än att bruka skogen, och istället fortsätta med fossila bränslen.

Rapporten är full av liknande tokigheter och man kunde sätta rapporten i bokhyllan med en axelryckning om det inte var så att den får stor tyngd och trovärdighet genom vilka som står bakom den – de samlade vetenskapsakademierna i Europa. Ordförande för EASACS energiprogram är professor Sven Kullander, som också är ordförande för den svenska vetenskapsakademiens (KVA) energiutskott. Ordföranden i den kommitté som tagit fram rapporten är också svensk.

KVA lanserar rapporten i Sverige på sin hemsida.
Vet de svenska professorerna och representanterna vad de skriver under på och sprider? Vad säger våra experter i den svenska skogsnäringen, som ofta är med i en annan akademi, KSLA, om att det svenska skogsbruket håller på att omdefinieras som ”semi-fossil”?

PS. Rapporten heter ”The current status of biofuels in the European Union, their environmental impacts and future prospects” och finns www.easac.eu under Reports and statements.

Vi använder oss av cookies.Läs mer