Tillbaka

Skogen brinner i Colorado – och stora mängder CO2 går direkt upp i atmosfären

De flesta somrar under de senaste åren har jag och min familj vid den här tiden hållit till i Mineral Country i södra Colorado. Vi har ett litet hus där, i staden Creede på 3000 meters höjd över havet.

I år brinner skogen runt Creede. Av Mineral County är 96 procent nationalpark (National Forest), där man över huvud taget inte får bedriva skogsbruk. För några år sedan slog en liten barkborre till och dödade 80 procent av alla granar i området (Engelmann Spruce, Picea engelmannii, är det helt dominerande trädslaget). Hela skogen växlade från att vara djupgrön till att först bil gul, sedan brun och därefter grå. Och i år brinner de torra träden. Tyvärr finns jag inte på plats för att få se dramatiken från första parkett.

Hittills har skogsbränderna i området, inom loppet av en vecka, bränt av 81 331 acres, vilket är 32 913 hektar!

Jag vet inte exakt hur många kubikmeter virke det finns på varje hektar. Det handlar om gammal skog på relativt hög höjd. Men låt oss säga 150 kubikmeter, vilket skulle innebära att det är totalt nära fem miljoner kubikmeter som gått upp i rök. Om varje kubikmeter innehåller ett halvt ton trä, som i sin tur till 50 procent är kol handlar det om 1,25 miljoner ton kol, som i sin tur vid förbränningen ger ett utsläpp av 3 miljon ton CO2.

Det kan jämföras med att de svenska utsläppen av CO2 ligger kring 45 miljoner ton och att de totala svenska växthusgasutsläppen ligger på 58 miljoner ton. Den svenska skogen binder netto in omkring 30 miljoner ton CO2varje år.

Tre miljoner ton CO2 från en enda skogsbrand. Det är en hel del. Och det illustrerar att det inte är en bra strategi att lagra kol i gamla skogar. Förr eller senare kommer insekter, skogsbränder och stormar och fäller skogen och kolet hamnar som CO2 i atmosfären. En del av kolet kommer att stå kvar i form av förkolnade stammar. Men inte heller det är någon bra kollagring jämfört med att låta fossilt kol ligga kvar i berggrunden.

I Mineral County är det mycket få som eldar med ved. Däremot använder man gasol, både för uppvärmning och för matlagning. Något värmeverk för flis finns inte. Det finns inte ens sågverk i trakten. I stället låter man skogen stå, till glädje för barkborrarna.

De som gör vetenskapliga analyser av ”kolskuld” vid användning av bioenergi kan gärna åka till Colorado och se vad som händer med skog som inte används. I deras analys ingår inte det som på forskarspråk kallas ”natural disturbance”.

Vi använder oss av cookies.Läs mer