Tillbaka

Popplarna i Tillberga

En markägare i Tillberga utanför Västerås planterar snabbväxande poppel för att producera biobränsle.

God åkerjord blir energiskog. Sveriges Radios ”P4 Granskar” rycker ut. Jag har några kommentarer:

  • Landskapet skapas av det markägarna kan göra med marken. Om marken ska hållas öppen måste det finnas lönsam produktion av åkergrödor som kan odlas eller köttproduktion för betesdjur. Annars växer landskapet så småningom igen, även om man med miljöstöd kan upprätthålla ett konstlat parklandskap någon tid och i vissa områden.
  • Energigrödor är ett bra alternativ att använda marken. Om man vill att energigrödorna ska vara låga, så att man ser över odlingarna bort mot kyrkan, kan man satsa på ettåriga grödor som spannmål för etanol eller raps för biodiesel. Salix ger bra ”utsikt” det första året efter skörd, men sedan blir det en skärm ett par år. Poppel upplevs som skog och stänger igen utsikterna. Men salix och poppel förmörkar inte landskapet lika mycket som en granåker.
  • Den EU-politik som nu håller på att utformas kommer att förstärka omvandlingen från åker till skog. Det borde P4 Granskar ha noterat. EU-kommissionen vill ”förgröna” genom att tvinga varje enskild bonde att avsätta mark för ekologiska zoner, som kan vara trädplantering, men inte ettårig energigröda. Detta ska enligt förslaget även i skogs- och mellanbygder. Det försöker ett antal jordbrukministrar stoppa. Vi får hoppas att de lyckas.
  • EU-kommissionens förslag om ILUC (indirekt markanvändning) innehåller styrmedel som ska göra det mer lönsamt att använda ”andra generationens” råvaror som biodrivmedelsproduktion, istället för åkergrödor. Till andra generationen räknas cellulosahaltiga råvaror. Styrmedlen kommer att gynna poppeln (och groten) på bekostnad av etanolvetet och rapsen. Förhandlingarna om detta pågår för fullt.

Ett budskap till kyrkoherden i Tillberga:
”Om du vill hålla landskapet öppet kring kyrkan borde du propagera för en ny etanolfabrik – varför inte i Köping. Då kanske spannmålspriset kan gå upp så att det lönar sig att odla vete istället för poppel. De fattiga och hungrande i världen är bäst hjälpta av fattigdomsbekämpning och investeringar i deras egna länders jordbruk, så att de själva får råd att efterfråga maten, och att deras bönder får råd och möjlighet att odla för den egna marknaden. De är inte hjälpta av att billig spannmål från EU kortsiktigt dumpas på deras marknad”.

/Kjell

Läs även Helena Jonssons, Förbundsordförande LRF, kommentar ”Jordbruksmarken och framtiden”.

Vi använder oss av cookies.Läs mer