Tillbaka

När Bonniermedia slår till mot vedeldarna

”Avveckla biobränslet”. Under den rubriken tar Sveriges ledande finanstidning Dagens Industri 3 maj 2021 ställning mot produktionen och användningen av biodrivmedel. Det är ett anmärkningsvärt ställningstagande, men det väcker också en del minnen hos oss som varit med ett tag i den energipolitiska debatten. Minnen som får oss att fundera på vad som kan vara den djupare motiven bakom ett sådant ställningstagande.

DI

Jag skriver att Dagens Industris ledarsidas ställningstagande är ”anmärkningsvärt”, och jag gör det av flera skäl:

  • Sverige är det EU-land som redan idag har den särklassigt högsta andelen förnybara drivmedel i transportsektorn, och det mesta är förstås biodrivmedel. Mer än var femte liter bilbränsle är idag biobränsle.
  • Sverige är också det EU-land som det mest ambitiösa målet för omställning av transportsektorn till 2030. Det officiella målet för hela EU i förnybartdirektivet är 14 procent förnybara drivmedel 2030, inkluderande dubbelräkning, så i praktiken är det bara omkring 10 procent. Sveriges mål är att reducera utsläppen till 2030 med 70 procent, vilket i praktiken betyder ännu högra andel förnybara bränslen. Det kan bara nås med en stor andel biodrivmedel.
  • Sverige har vid sidan av Finland den högsta andelen av ekonomin inom skogssektorn, och det finns omfattande planer på att producera biodrivmedel från skogsråvara och förädla skogsindustrins rest- och biprodukter.
  • Den svenska regeringen och de svenska aktörerna (det Dagens Industri kallar ”bioenergilobbyn”, ett begrepp som dyker upp allt oftare) befinner sig just nu i en dragkamp med EU-kommissionen om rätten att få utveckla den här industrin och vår skogsnäring. Striden handlar bland annat om den så kallade taxonomin, men också om andra regelverk.

I det här läget ger den ledande finanstidningen oss en dolkstöt i ryggen. Tack för den!

Det är inget tillfälligt hugskott. DI:s ledarredaktion hade redan i ett par andra texter börjat ifrågasätta bioenergin. DI:s ledare den 3 maj, signerad av ledarredaktionens chef P M Nilsson, föregicks av en ledare av Frida Vallnor den 28 april med rubriken ”Dags att fasa ut även biobränslen” och redan i höstas hade Ellen Gustafsson liknande tankegångar (”Biodrivmedel är en återvändsgränd”).

Jag ska inte kommentera P M Nilssons text i detalj. Men den innehåller många rena sakfel och missförstånd. Gamla skrönor dyker upp, som att det är sockerrörsodlingen för etanol som ligger bakom avskogningen i Amazonas, när sanningen är att i stort sett allt sockerrör odlas på 400 mils avstånd från regnskogen. I grunden har P M Nilsson köpt kolskuldsteoretikernas världsbild, och han gör ingen skillnad på det naturliga kolkretsloppet och fossilt kol. Inriktningen är att skogen ska stå istället för att odlas, skördas och användas. Argumentationen får förödande konsekvenser, inte bara för vår energiförsörjning och våra klimatmål, utan i högsta grad för vår skogsindustri och våra skogsägares rätt att bruka sin skog.

I botten finns okunskap om de gröna näringarna, men också visioner om ett energisystem där bioenergi inte har någon plats. Det påminner om debatten på 1950- och 1960-talet om den nya atomåldern, där kärntekniken skulle göra energin så billig att det knappt skulle vara lönt att fakturera elektriciteten. Fast nu handlar det om havsbaserad vindkraft och vätgasåldern.

Dagens Nyheter har under de senaste veckorna också fört kampanj mot bioenergin. Det har skett med andra utgångspunkter, med argument och frågeställningar som känns hämtade från Greenpeace och Skydda skogen. Och man har torgfört kolskuldsteorin som den enda sanna bilden av skogens och bioenergin kolbalans. Slutsatsen blir densamma som för Dagens Industri. Bättre att låta skogen stå än att bruka den.

Det är inte första gången Bonniermedias tidningar ifrågasätter bioenergi. Det gäller inte minst Dagens Nyheter. Utgångspunkterna har varit olika genom åren.

”Drömmen om det moderna vedsamhället håller på att gå upp i rök”, skriver P M Nilsson i ledaren. Det påminner om det som publicerades på Dagens Nyheters ledarsida våren 1997, ledare och krönikor där Claes-Göran Kjellander satt vid tangentbordet. Sammanlagt åtta texter om bioenergi, som alla illustrerades med svartvita arkivbilder från andra världskriget föreställande vedtravar på Stockholms kajer, vedgårdar och andra bilder på hur man klarade värmen i Stockholm när det inte kom in kol och koks till pannorna. Ett citat illustrerar hur DN då beskrev bioenergin: ”Bilderna från 1940-talets vedhantering i Stockholm berättar något om en tid som inte är alltför avlägsen och ger liv åt det lite suddiga begreppet ’bioenergi’”. Bakgrunden till den dåvarande kampanjen mot bioenergi var kärnkraftsfrågan.

Facit 24 år senare är att sex reaktorer avvecklats, att bioenergin står för 38 procent av Sveriges energianvändning och att centrala Stockholm till stor del värms upp med ved! Det fliseldade Värtanverket ett par kilometer från DN:s och DI:s redaktioner är en av världens största bioenergianläggningar.

Dagens Nyheter återkom i ämnet. Den 11 juli 2006 skrev chefredaktören på DN Hans Bergström en kolumn med rubriken ”Med vedeldning som framtidsvision”. Den var en kommentar till slutrapporten från statsminister Göran Perssons oljekommission (är det någon som minns den?). Kolumnen är intressant läsning idag. Bergström skriver att regeringens budskap är att ”Sveriges framtid ligger i att fylla mer av det öppna landskapet med gran och energisly”. Han tror att ”vedbränsleforskning” ska slå ut medicinsk forskning, han varnar för alla transporter med tunga lastbilar av biomassan och han ifrågasätter om vi kan ha energiförsörjning utan olja, kol, naturgas och kärnkraft.

Dagens Nyheter har också gjort insatser för att sänka biodrivmedlen, men det har oftare skett på nyhetsplats, som när DN:s motorredaktion lastade en bil full med limpor för att illustrera hur mycket spannmål det går åt för att göra etanol. En sådan bild är svår att bemöta med torr statistik om att Europa i årtionden haft överskott på spannmål och uppmuntrar sina bönder att sänka produktionen och lägga åker i träda.

Vad ligger bakom Bonniertidningarnas aversion mot bioenergi?

Det finns säkert fler förklaringar. En är nog en grundläggande okunskap om de gröna resurserna, att de svenska skogarna varje år producerar 450 TWh biomassa och binder in 160 miljoner ton koldioxid, och att våra åkrar skulle kunna ge så mycket mer. Men också en föreställning om att de gröna näringarna inte är ”moderna”, med nedlåtande formuleringar om ”vedsamhället” som återkommit genom åren. Mot det står den moderna visionen, som på 50- och 60-talen var kärnkraften eller fusionsenergin. Nu är det många som åter tror på atomålderns återkomst, eller så ser man vätgasekonomin som allena saliggörande och förlösande. Med en sådan deterministisk syn finns det inte plats för andra och mer näraliggande alternativ, och allra minst för biomassa (ved).

/Kjell Andersson

Vi använder oss av cookies.Läs mer