Tillbaka

Miljörörelsens bild av bioenergi: bolmande skorstenar och vidsträckta kalhyggen

Det är inte de svenska miljöorganisationerna som gör det, men deras vänner och kollegor i Bryssel. Två aktuella Youtube-filmer visar hur man där ser på bioenergi och vilken bild man förmedlar till sina följare och allmänheten. Just nu handlar det om att få EU-kommissionen att införa så hårda restriktioner som möjligt mot fasta biobränslen. Flis och pellets ska framstå som ett miljöhot.

Ta en titt på de här två filmerna:

 

Bilder är mer än ord. Det är ett gammalt talesätt, och det stämmer bra. När de svenska tidningarna publicerade bilden på en bolmande etanolfabrik i Brasilien och felaktigt påstod att det var kolrök, eller när DN:s motorredaktör lastade en bil full med limpor och sa att det gick åt så mycket ”bröd” för att fylla tanken med etanol, då blev bildbudskapen det som många läsare tog till sig. Det blev en del av ”avrättningen av etanolen”. På samma sätt blir de många bilderna från torkkatastrofer och hungerkriser den generella bilden av Afrika.

Att det funkar så här, det vet miljöorganisationerna, och man jobbar därför mycket med bildspråk. Nu är den europeiska miljörörelsen ute efter att begränsa användningen av biobränslen så mycket man bara kan, och därför gör man sådana här filmer.

Bolmande skorstenar är ett säkert kort. Den som har kunskap om bioenergi vet att förbränning av biomassa ger vattenånga, och att ”röken” är vit är ett tecken på att förbränningen är bra. Om röken hade varit svart eller gulaktig hade det varit en annan sak.

Den kemiska formeln är enkel. När växterna bildar biomassa ger luftens koldioxid tillsammans med vatten först socker, som är växternas egen näring, också byggsten för mer komplexa kolväten. Dessutom frigörs syre:
Solenergi + 6CO2 + 6H2O => C6H12O6 + 6O2

När biomassan förbränns får vi en omvänd reaktion. Med hjälp av syret sker en oxidation, energin frigörs och slutprodukterna är koldioxid och vatten:
C6H12O6 + 6O6 => 6CO2 + 6H2O + energi

I praktiken har biomassan lagrad energi i form av biogena kolväteföreningar, som sedan kan frigöras vid förbränning, i pannor och motorer, men också i människokroppens, djurens eller mikroorganismernas celler. Överallt där biomassa bildas binds koldioxid, men även vatten, och överallt där biomassa förbränns frigörs koldioxid, men också vatten. Ett biomasseeldat kraftverk släpper ut vattenånga är alltså inget tecken på förorening, utan ett resultat av förbränningen. På samma sätt innehåller vår egen utandningsluft vatten.

Svenska kraftvärmeverk och värmeverk saknar ofta den stora vita ångplymen. Skälet är rökgaskondensering, som innebär att man kondenserar (kyler) ångan och tar vara på kondenseringsvärmen till fjärrvärmenätet. På så sätt kan man också fånga in en del återstående föroreningar i röken. Modern förbränning av biobränslen i värmeverk ger mycket låga utsläpp.

Att det fungerar så här vet förstås miljöorganisationerna. Deras kanslier är fulla av välutbildade unga människor, en del av dem med examina i kemi. Men de vet också att de flesta som tittar på Youtube-filmen kopplar ”rök ur skorsten” till luftförorening och nedsmutsning. En rykande skorsten är den klassiska bilden av miljöförstöring. Nu gäller att skapa kopplingen bioenergi = luftförorening.

På samma sätt med bilden av ett kalhygge på slutet av den ena filmen. Resultatet av utvinningen av biobränslen är att skogen har huggits ner. Skövling och förstörelse. Bioenergi är exploatering; här är bildspråket precis lika tydligt.

Nu gäller det för alla miljövänner att vända sig till sina EU-politiker för att få stopp på exploateringen och nedsmutsningen som är direkt kopplade till bioenergin.

Ett tredje starkt argument är att det inte heller är någon klimatvinst med att använda biobränslen. De är ofta sämre än kol ur klimatsynpunkt, och att hävda att bioenergi är en klimatlösning är en bluff. Så går resonemanget.

Så nu vet ni, alla ni som ägnat ert liv åt att bygga värmeverk och pannor för att ersätta kol och eldningsolja med bränslen från skogen. Allt är bara båg och bedrägeri, och ni förorenar och föröder naturen.

De svenska miljöorganisationerna har inte hakat på kampanjen, med undantag för marginella grupper som Skydda Skogen. Men de är indirekt med som medlemmar i de europeiska organisationerna. Vi vet att de svenska föreningarna har haft hårda diskussioner internt med sina europeiska kollegor, utan framgång som vi ser, men de har inte tagit en utåtriktad debatt. Svenska Gröna Bilister lämnade Transport & Environment för flera år sedan när man från den organisationen började driva kampanj mot biodrivmedel. Med det är ett särfall.

Man måste få ställa några frågor:

  • Hur ska den stora klimatomställningen från fossila bränslen, kol, olja och gas, kunna genomföras under de kommande 20 – 30 åren om man inte kan använda biobränslen?
  • Hur ska man kunna genomföra en snabb omställning till ett 100 procent förnybart energisystem om man samtidigt aktivt motarbetar den största förnybara energikällan, och den enda som producerar lagringsbar förnybar energi till rimlig kostnad?
  • Hur kan man komma fram till att biobränslen är sämre än kol, när vi i länder som använder mycket biobränslen samtidigt har ökade mängder biomassa i skogarna?

Kort sagt: Hur tänker dom?

/Kjell

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer