Tillbaka

Ledarskap var ordet

Svebio har den här veckan genomfört den stora årliga konferensen Årets Bioenergidagar. Vi höll till i Göteborg, på Arken, som är ett konferenshotell och spa mitt i hamn- och industriområdet vid inloppet till Göteborg, just där Göta Älv rinner ut i havet.

I väster kan man ana Vinga fyr och Öckerö. Vi hade förstås ”O’boy, O’boy”, ”Dans på Brännö Brygga”, ”Gamla Nordsjön” och ”Öckerövalsen” i allsångsprogrammet på konferensmiddagen. Maten var förresten jättegod.

Men nu till allvaret: Runtomkring Arken finns ett par av de mest spännande spjutspetsprojekten i svensk bioenergi idag, och vi genomförde studiebesök till bägge:

Bussarna var fulla av intresserade konferensdeltagare. Tyvärr ser man mest blanka rör och burkar vid studiebesök på moderna industrianläggningar, men presentationerna av projekten var proffsiga. Vi tackar Preem och Göteborg Energi för det.

Ett tredje studiebesök gick till Ekstahus i Kungsbacka – ett företag som sedan årtionden är ledande inom effektiv förnybar teknik i nya bostadshus genom att kombinera solenergi och pellets.

Gemensamt för alla dessa tre företag är deras ledarskap inom förnybar energi. Vi hade ytterligare flera exempel på sådant ledarskap på konferensen, t ex: Fossiltfritt lantbruk i Östergötland, där Karin Varverud gav en lysande presentation för oss alla, Sala-Heby Energi som öppnar sina nät för solenergi, och alla de mindre energiföretag på landsbygden som redovisade sina projekt i vår utställning.

Vad menar jag med ledarskap? Jo, viljan och förmågan att gå före och visa vägen. Att ha en klar vision och inte ge upp. Att våga pröva nya idéer och tekniska lösningar utan alla hängslen och livremmar på. Att våga vara först på ostbiten, och inte fegt vänta tills något annat företag fastnat i råttfällan och sedan ta för sig.
Allra mest imponerad blev jag av Petter Holland från Preem. Han är den nye vd:n för Sveriges största oljebolag som står för huvuddelen av den svenska raffinaderikapaciteten, med raff i Göteborg och ett i Lysekil. Preem står ensamt för 15 procent av den svenska energitillförseln! Petter Holland är fast förankrad i den fossila industrin. Man kunde förvänta sig att han skulle slå vakt om den industrins traditionella roll och gamla redan gjorda investeringar.

Men till skillnad från kollegerna i den fossila industrin ute i världen talar han sig varm för den nya gröna energin. Hans vision är att Sverige ska ta vara på sin stora gröna resurs – den svenska skogen – som han ser som en mycket värdefullare resurs än den norska oljan. Medan oljan i Nordsjön kommer att ta slut kommer ju skogen att stå kvar och producera gröna kolväten med hjälp av solen. Och Preem vill ha råvara till sina raff även i framtiden efter oljan storhetstid.

Preem har tagit det första steget med sin HVO -diesel från tallolja, men Petter Holland ser fram mot den dag bolaget också kan göra en grön bensin från skogen och givetvis också diesel från fler gröna råvaror än tallolja. Han vill helst tillverka bränslen som är identiska med de bränslen som idag används i våra bilar och arbetsmaskiner, med den skillnaden att kolvätena är ”gröna” istället för ”svarta”, så kallade drop-in-bränslen.

Petter Holland visar ledarskap i sitt eget bolag. Men har efterlyste ledarskap från våra politiker. Istället för att införa ett kvotsystem med en kvot som sätter tak för de nya drivmedlen och begränsar Preems utrymme att sälja med gröna bränslen, borde politikerna ta fram styrmedel som driver på utvecklingen och ger företagen tydliga mål att jobba efter.

Vi har nu det märkliga läget att det är ledaren för vårt största fossilbränslebolag som talar klarspråk och visar ledarskap i omställningen till förnybar energi, medan politikerna tvekar och hummar.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer