Tillbaka

Kritiker till biodrivmedel utan egna svar

DN:s ledarskribent Johannes Åman gick i gårdagens DN till brett angrepp på biodrivmedel. Han gav i ledarartikeln också stöd till det förslag som antagits av EU-parlamentets miljöutskott, om att begränsa grödebaserade biodrivmedel till högst 5,5 procent av den totala drivmedelsvolymen.

DN:s ledarsida har en lång tradition av att nedvärdera bioenergi. Det började när Hans Bergström tog över ansvaret för ledarsidans energibevakning vid mitten av 90-talet. Den hade då en lång serie ledare där man angrep den svenska satsningen på bioenergi. Artiklarna illustrerades med fotografier från 1940-talets avspärrning, med travar av brännved på Stockholms kajer och bilder på hästars som drog ut ved ur skogen.
DN:s motorredaktion har under många år bedrivit en systematisk kampanj mot etanol som motorbränsle.

I EU-parlamentet drivs kampanjen mot biodrivmedel främst av den gröna gruppen, där det svenska miljöpartiet ingår. Utgångspunkterna för kritikerna av biodrivmedel är olika för olika aktörer, men effekterna av den ofta mycket ensidiga argumentationen är desamma:

  • Den nödvändiga klimatomställningen av transportsektorn fördröjs.
  • Användningen av bensin och diesel stannar kvar på en hög nivå.
  • Utsläppen av klimatgaser ökar jämfört med de tekniskt möjliga minskningarna. Eftersom oljan till bensin och diesel på marginalen dessutom sker från allt sämre källor, t ex oljesand, ökar dessutom utsläppen per liter fossilt bränsle.

Johannes Åman är inte ens särskilt optimistisk om avancerade biodrivmedel (”andra och tredje generationen”).

Man måste fråga sig: vad är DN:s och den europeiska miljörörelsens vision och alternativ när det gäller att få bort växthusgasutsläppen från transportsektorn? På kort sikt, på medellång sikt och på längre sikt? Det svenska politiska målet är ett klimatneutralt samhälle senast 2050. Har det helt undgått DN? 

Miljövännerna vill kanske enbart cykla och åka tåg (utan diesellok). Men DN:s ledarskribenter inser nog att det behövs och kommer att finnas både flyg, sjöfart och tung trafik, där elektrifiering inte är möjlig. Dessutom skriver Johannes Åman om problemen med elbilars räckvidd. Dvs, personbilshybriderna behöver ett tillsatsbränsle när batteriet tar slut.

Tror Johannes Åman att det går att lösa problemet utan biodrivmedel? Om man är seriös duger det inte att bara säga nej. Man måste visa på tekniskt och ekonomiskt fungerande alternativ.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer