Tillbaka

Kol istället för ”kärnkraft” i Värtan

Fortum eldar så lite olivkärnor som möjligt och så mycket kol som möjligt i sin stora kraftvärmepanna i Värtan i Stockholm. Det är de tvungna till, av ekonomiska skäl, på grund av det låga priset på utsläppsrätter och det låga kolpriset. Vid årsskiftet avskaffades dessutom koldioxidskatten för denna eldning.

Fortum har i många år använt Värtan som exempel på hur man försöker göra sin verksamhet så miljövänlig som möjligt. Man har utnyttjat olivkärnorna friskt i en utåtriktad, förtroendeskapande reklamkampanj. För ett par år sedan tog man dessutom beslut om en större investering för att kunna öka inmatningen av olivkärnor kraftigt. Nu tvingas man istället minimera inblandningen av grönt bränsle i kolpannan.

Det här är ett bra exempel på konsekvensen av att handeln med utsläppsrätter i stort sett kollapsat, med ett pris som närmar sig noll. Olyckligtvis sker det samtidigt som kolpriset gått ner sedan USA börjat exportera mer kol, en följd av att landet nu flödar av billig skiffergas.

Den avskaffade koldioxidskatten på kraftvärmen förstärker effekten med olycklig tajmning. Vi på Svebio kan idag känna viss ånger kring detta. Vi bejakade skatteförändringen i vårt remissvar, eftersom vi visste att elproduktionen från årsskiftet inte längre skulle få fri tilldelning av utsläppsrätter. Men vi trodde då att utsläppsrätterna skulle vara en påtaglig kostnad för företagen.

Nu blev det inte så, och skorstenen i Värtan spyr därför ut mer fossil koldioxid än förut. Dessbättre bygger Fortum en ny stor biobränslepanna för flis bredvid. Det blir världens största biokraftvärmeverk.

Läs även inläggen:

 

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer