Tillbaka

Fossilfri fordonsflotta ingen utopi!

Idag presenteras den efterlängtade FossilFri Fordonstrafik (FFF) utredningen som är tillsatt av regeringen för att identifiera åtgärder som reducerar transportsektorns beroende av fossila bränslen i linje med visionen om klimatneutrala transporter år 2050.

Utredningen har letts av Thomas B Johansson, Lunds Universitet.

Efter KIs irrelevanta och felaktiga rapport om ett bensinpris på 42 kr/liter, finansdepartements skriftliga yttrande om utredningen och Kågessons avhopp har jag varit orolig över att utredningen skulle skjutas ned redan innan den presenteras. Det är därför positivt att läsa de olika debattsidorna och twitterreaktionerna och jag ser fram emot en konstruktiv och positiv debatt på FORES i eftermiddag.

Utredningen bekräftar det vi redan har sagt; att biodrivmedelsproduktionen inte är begränsande i omställningen till ett fossilfritt transportssystem. Produktionen kan på kort sikt 10 faldigas, och på längre sikt ännu mer, genom att vi får till fler råvaror och nya tekniker. Sverige kan bli ett framgångsrikt exportland för hållbara transporter och drivmedel. Enligt utredningen kommer vi år 2040 producera dubbelt så mycket drivmedel än vad vi själva kommer att göra av med.

Vi håller med utredningen om att de viktigaste verktygen för att nå 2030 målet och 2050 målet är ambitiösa utsläppsreduceringskrav kombinerat med styrmedel som premierar klimatnytta. När det gäller att realisera Sveriges potential som biodrivmedelsproducent genom nya tekniker håller vi också med om att dessa ska få ett extra investeringsstöd, därför är prispremiemodellen intressant men vi är öppna för även andra former av investeringsstöd. Så förslagen på styrmedel ligger i linje med de vi länge har arbetat för inom Svebio.

Men den brännande punkten som återstår är att vi måste agera nu och inte fastna i ännu fler utredningar. Det är viktigt att vi snarast kommer till beslut om de lägst hängande frukterna som vi i branschen redan efterfrågar. Beslut som bör komma på plats redan innan valet 2014. Vi uppmanar därför regeringen att genast gå vidare med att:

  • Införa en klimatbaserad kvot istället för den volymbaserade som ingen i drivmedelsbranschen gillar,
  • Fastställa utsläppsreduktionsmål med en långsiktig kurva till minst 2030,
  • Förverkliga ett investeringsstöd till nya produktionsanläggningar som bidrar med teknisk innovation.

/Lena Bruce

Vi använder oss av cookies.Läs mer