Tillbaka

Energimyndigheten räknar fel på oljan

Energimyndigheten har publicerat två prognoser. Den ena för de närmaste två åren. Den andra är en långsiktsprognos till 2020 och 2030.

Den här prognosen kommer säkert att användas som underlag för många utredningar och analyser, också av departement och myndigheter.

Synd, därför, att den innehåller konstigheter. Som det här med oljeförbrukningen.

Enligt kortsiktsprognosen var tillförseln av oljeprodukter 172 TWh 2011 och 165 TWh 2012. Trenden har varit nedåtgående under många år. 2001 var oljeförbrukningen 200 TWh. Oljeförbrukningen har minskat på grund av koldioxidskatterna och de stigande oljepriserna, och på grund av energieffektivisering. Istället har användningen av biobränslen ökat. Den minskade oljeförbrukningen har gett lägre utsläpp av koldioxid och stärkt Sveriges handelsbalans. Alla är nöjda.

Men vad tror nu Energimyndigheten om den framtida oljeförbrukningen? 2020 räknar myndigheten med att vi ska använda 184 TWh olja och 2030 att vi ska använda 180 TWh. Vi skulle alltså öka förbrukningen av olja från idag till 2020 och sedan ligga i stort sett stilla.

Är det någon som tror på det?

  • Oljepriset kommer sannolikt att stiga. Energimyndigheten räknar själv med att oljepriset blir 146 dollar/fat 2020 och 166 dollar/fat 2030.
  • Bilarna lir allt mer bränslesnåla och kan köras allt mer på biodrivmedel och förnybar el.
  • Industrin och de areella näringarna får höjd koldioxidskatt och utsläppshandelssystemet ska skruvas åt.

Hur kan Energimyndigheten mot den här bakgrunden tro att oljeanvändningen ska öka i Sverige med ett par miljoner ton fram till 2020?
Jag tror inte att det blir så. Jag tror att Energimyndigheten räknar fel.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer