Tillbaka

En kort rapport från Jönköping

World Bioenergy 2014 pågår för fullt i Jönköping. Här är en kort rapport till alla som inte är här. Utställningen ser fantastiskt bra ut. Det finns folk från alla kontinenter på plats. Vi lyssnar på mängder av inspirerande föredrag, och diskuterar konkreta problem i workshops.

Till Svenska bioenergiföretagare: sätt er i bilen, utställningen är öppen till och med torsdag kl 16.00 och kostar inget.

Vi har delat ut pris till Jörgen Sandström från Addax för det stora och vågade etanolprojektet i Sierra Leone. En fyllig rapport om projektet kommer i nästa nummer av Bioenergy International.

Vi har lyssnat till IPCC:s vice ordförande Jean-Pascal van Ypersele som på ett mycket pedagogiskt sätt beskrev hur bråttom det är att lägga om kurs för att möta klimatförändringen.

Det som allra mest fångade min uppmärksamhet är hans bilder som ger perspektiv tillbaka till istiden. För tiotusen år sedan var våra delar av norra halvklotet täckta av 3 – 4 kilometer tjock inlandsis, orsakade av en skillnad i medeltemperatur på 4 – 5 grader. Därefter inträffade en uppvärmning under ett par årtusenden, som ledde till att det mesta av isen smälte. Nu inträffar en temperaturförändring av samma storleksordning under ett århundrade!

Van Yperseles bilder av glaciären i en dalgång i Alaska som helt försvunnit under några årtionden, kopplat till bilderna inlandsisen, illustrerar vilka dramatiska förändringar som sker framför våra ögon. Tyvärr är det många som beter sig som de tre aporna, varken vill lyssna eller se vad som är på gång, och framför allt inte vill göra något som de tror hotar den egna plånboken eller den egna företagsvinsten.

Van Ypersele pekade också på att bioenergi tillsammans med CCS, koldioxidinfångning och lagring, är det enda sättet att reducera koldioxidhalten i stor skala. Ja, inte det enda sättet. Ett annat sätt är att öka skogarnas omfång genom att återplantera skogar som försvunnit. Själv tycker jag att han ännu tydligare kunde ha lyft fram bioenergins stora roll i att substituera fossila bränslen. Här finns ju både teknik och kunskap, och mängder av åtgärder som kan göras här och nu.

En annan intressant föredragshållare var Hisashi Kajiyama från Fujitsu forskningscenter i Japan. Han beskrev hur Japan nu desperat söker alternativ till den kärnkraft som befolkningen efter Fukushima inte vill återstarta. Han berättade att Japan har mycket stora bioenergiresurser, som i stort sett är outnyttjade. De anläggningar som trots allt byggs för el och värme från biobränslen använder tämligen outvecklad teknik, och de är flera gånger dyrare än motsvarande anläggningar i Europa. Här finns en guldgruva för de europeiska företag som vågar satsa, det var det tydliga budskapet från Hisashi Kajiyama.

Michael McAdams från Advanced Biofuels Association i USA beskrev på ett drastiskt sätt de utmaningar som möter när hans organisation bedriver lobbying med den rika olje-, kol- och gasindustrin som motståndare. President Obama gick häromdagen ut med nya mål om att reducera utsläppen av klimatgaser, och den amerikanska miljömyndigheten EPA fick för några veckor sedan klartecken från högsta domstolen om att ställa hårdare krav på minskade utsläpp från elproduktionen (i praktiken stängning av mängder av kolkraftverk). Men den politiska kampen är långtifrån vunnen i USA. Mycket starka intressen slår vakt om de fossila bränslena och låga energipriser, och en stor del av det republikanska partiet tror över huvud taget inte på att människan orsakat någon klimatpåverkan.

Man lär sig mycket av att gå på konferens, och man träffar spännande personer. Och de personliga mötena kan vara upptakten till framtida affärer. De som inte är på plats i Jönköping missar intressanta upplevelser och viktiga möten.

/Kjell

Vi använder oss av cookies. Läs mer