Tillbaka

Det kostar för lite att bränna fossilt i fjärrvärmeverken

Våra kollegor på Svensk Fjärrvärme reagerar surt på att Svebio och Naturskyddsföreningen för ett par veckor sedan gick ut och berättade att användningen av kol i kraftvärmeverken ökat med 46 procent mellan första halvåret 2012 och första halvåret 2013. Man bekräftar i och för sig att vår siffra är rätt, men nämner en annan siffra – 1,4 procent, men då avses ”procentenheter”.

Vi är fullt klara över att kol idag står för en mycket liten del av bränsleanvändningen i fjärrvärmen och kraftvärmeverken. Tillsammans med fossil gas och fossil olja handlar det bara om några procent av totalen. Det mesta är idag biobränslen, inklusive avfall och torv, och dessutom en del spillvärme från skogsindustrin, dvs också i grunden bioenergi.

Problemet är inte att det eldas mycket kol. Problemet är att det med dags priser och styrmedel är alldeles för billigt att elda lite mer kol.
Kolpriset är lågt, koldioxidskatten är avskaffad i den här sektorn och utsläppsrätterna, som i första hand ska styra användningen, kostar nästan ingenting. Då blir det en enkel (och lönsam) utväg för ett kraftvärmeverk att slänga in lite mer kol i pannan när det blir kallt, om man har tillstånd och teknik för detta, och kol hemma på bränslegården.

Svensk Fjärrvärme pekar på en rad stora investeringar som nu görs för att minska användningen av kol. Vi är fullt medvetna om dem, och vi tycker att de berörda bolagen gör anmärkningsvärt bra insatser för att få bort fossila bränslen. Och vi lyfter gärna fram de insatserna. Birgitta Resvik från Fortum medverkade häromdagen på Svebios träffa med utländska ambassadörer och berättade om Fortums stora projekt för ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtan.

Men frågan är väl: skulle Fortum ha fattat samma beslut om denna investering om man tagit beslutet idag – med mycket lågt elpris kombinerat med i praktiken fria utsläppsrätter? Kanske, eftersom bolaget har en långsiktig strategi och vision. Men det är inte säkert. I grunden måste varje bolag agera utifrån vad som lönar sig bäst, utifrån befintliga styrmedel.

Och kommer E.on och Göteborg Energi att skynda sig att ersätta sin fossila gas i Malmö och Göteborg, nu när utsläppsrättshandeln i praktiken har havererat?
I sitt nästa pressmeddelande tycker jag att Svensk Fjärrvärme ska skriva lite om hur man vill få ett högre pris på koldioxidutsläpp från värmeverk och kraftvärmeverk inom den handlande sektorn.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer