Tillbaka

Det behövs en kampanj för att få ordning på utsläppshandeln

Det är mycket viktigt att Europas politiker tydligt visar att det ska kosta att släppa ut koldioxid.

Det är särskilt viktigt just nu när kol är billigt och ny teknik gör det möjligt att plocka upp mer fossil gas och olja ur skiffer. Kol kostar 90 dollar per ton i nya kontrakt, vilket är en rekordlåg nivå under senare år. Skifferoljan och skiffergasen upplever en boom främst i USA, men risken är stor att Europa följer efter. Häromdagen kom en rapport om att man för första gången uppmätt en koldioxidhalt i atmosfären över 400 ppm.

Omröstningen i EU-parlamentet var mot den här bakgrunden en mycket olycklig signal. Den bekräftade det många känt, att en majoritet av EU:s politiker inte längre tar klimatfrågan på allvar. Och att man ger efter för lobbying.

Det är viktigt att alla utsläpp av koldioxid kostar, både från tunga industrier, från kraftverk och från alla andra samhällssektorer. I Sverige har vi en hög koldioxidskatt för uppvärmning av bostäder och lokaler och för servicesektorn. Vi håller på att få en rejäl koldioxidskatt också på industrier utanför utsläppshandeln, och för de areella näringarna. Men företagen inom den handlande sektorn – den tunga industrin – har nu i praktiken undantag från att betala för sin klimatpåverkan.

Tyvärr gäller det nu också kraftverk och kraftvärmeverk, där vi dessutom nyligen tagit bort den koldioxidskatt som fanns. Tanken var att sektorn bara ska styras via utsläppshandeln. Men nu när priset går mot noll finns det ingen styrkraft kvar. Risken är påtaglig att det blir mer kol och fossil gas i våra pannor.

Dessbättre kommer det en ny omröstning i EU-parlamentet i juli. Då måste alla svenska ledamöter rösta rätt, för att få upp priset på utsläppsrätter. Omröstningen 16 april var jämn. Det räcker att några byter sida.

Skicka brev till de fyra svenska parlamentariker som röstade mot reformen av ETS, och mot den svenska regeringens linje, den 16 april: 

De nio miljöministrarnas brev som jag skrev om i bloggen igår finns nu på regeringens hemsida.

Vi använder oss av cookies. Läs mer