Tillbaka

De bedriver energipolitik med pressmeddelanden och powerpoint-bilder

Först var det regeringens nya biogasstöd. Sedan kom miljöpartiet med sitt klimatpaket. Utspel som fick stor spridning i massmedia, och säkert gav en hel del positiv politisk PR. Men vad var det egentligen som de föreslog?

Vi är några stycken som vill läsa det finstilta i propositioner, motioner och statliga utredningar. Vi nöjer oss inte med att läsa tillrättalagda pressmeddelanden och powerpoint-bilder. Vi vill veta mer exakt vad som föreslås, för att kunna analysera konsekvenserna.

Först biogasstödet. Landsbygdsdepartementet publicerade den 13 september ett pressmeddelande med rubriken ”Från gödsel till biogas i nytt pilotprojekt”. Pressmeddelandet var tämligen detaljerat. Regeringen ska satsa 240 miljoner kronor under en tioårsperiod. Det handlar om biogas från gödsel och om att ge 20 öre per kilowattimme producerad råmetangas i stöd. Det ska bli ”en pilotsatsning i södra Sverige”.

Alla som jobbar med biogas i Sverige blir förstås glada. Här kommer ytterligare stöd till produktion av biogas. Och det låter som en hel del pengar. Omnämnandet av 20 öre/KWh låter som att regeringen nu äntligen är beredd att genomföra det metanreduceringsstöd som alla i branschen så länge har krävt.

Pressmeddelandet kom några dagar innan statsbudgeten presenterades. Och när den dök upp var vi säkert många som började leta i texten för att få ännu mer kött på benen. Men då tog det stopp. Texten i budgeten är nämligen inte alls lika utförlig som pressmeddelandet. Här finns visserligen pengarna – 240 miljoner kronor. Men texten är vag och abstrakt. Här skriver man om ”pilotprojekt för dubbel miljönytta” och att ”underlätta biogasproduktion i jordbruksråvara”. Inte ens ordet gödsel finns med. Inte heller ”södra Sverige” – än mindre någon definition av vad som menas med södra Sverige. Är det bönderna i Skåne, i de gamla danska landskapen, i hela Götaland eller i hela Sverige upp till Dalälven som ska få stöd? Och de 240 miljonerna – hur ska de fördelas? Först till kvarn eller till de som har bästa tekniska lösningar?

Pressmeddelandet säger alltså mer än propositionstexten. Jag undrar om riksdagens ledamöter är nöjda med den ordningen?

Så kom utspelet från miljöpartiet. Ett klimatpaket på omkring 50 miljarder. I pressrapporterna nämndes bland annat en satsning på biodrivmedel på 760 miljoner kronor.

Nu blir man återigen nyfiken. Vad är det för pengar och hur ska de fördelas? För att få veta detaljerna går jag förstås till miljöpartiets hemsida där jag räknar med att hitta en utförlig partimotion med de konkreta förslagen och de tekniska lösningarna.

Men det blir tji. Allt som finns är en powerpoint-presentation med 18 bilder, varav vissa är diagram utan bildtexter, förklaringar eller källanvisningar. Om stödet till biodrivmedel finns bara ett par rader:

Förnybart bränsle

  • Prisgaranti på nya biodrivmedel
  • Gårdsstöd biogas
  • Kostnad: 760 miljoner kr.

Vad menas med ”nya biodrivmedel”? Hur fördelas pengarna mellan biodrivmedel och biogas? Är det en engångssumma eller en summa per år?
Vi fick vänta ett par dagar tills miljöpartiet lagt sin partimotion med att läsa det finstilta. Och texten var ungefär lika intetsägande som den regeringens åstadkommit om biogasstöd. I miljöpartiets motion stod det så här:

”Miljöpartiet vill hjälpa fram produktionen av andra generationens biodrivmedel från den svenska skogen med hjälp av en prisförsäkring. Den innebär att tillverkarna försäkras mot fallande priser på fossila drivmedel och fallande koldioxidskatt. Om världsmarknadspriset på olja skulle sjunka så att biodrivmedlen blir dyrare så får de en subvention. Den betalas genom ett påslag på priset för bensin och diesel.” Det var allt.

Politikerna och deras pressekreterare har nått sitt syfte. De har fått ut ett positivt budskap om sin politik. Genom att göra pressmeddelanden och utspel innan det finns någon riktig beslutstext slipper man alla de besväriga följdfrågorna. Journalisterna har villigt vidarebefordrat utan att närmare förklara och fördjupa.
”Vad bra – både regeringen och miljöpartiet satsar på biogas och biodrivmedel.” Det blir allmänhetens bild. Men är åtgärderna tillräckligt bra? Och vad står siffrorna för i praktiken? Det får vi återkomma till, när vi hittat någon finstilt text som det går att analysera.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer