Tillbaka

Dansk klimatåtgärd: mjölka korna fler månader

För ett par veckor sedan presenterade en rad danska departement en katalog över klimatåtgärder som de tycker ska genomföras i Danmark för att nå skärpta klimatmål.

I Danmark gjorde man ju för knappt två år sedan en bred politisk överenskommelse om energi- och klimatpolitiken, som fått stor uppmärksamhet. Siktet är inställt på klimatneutralitet och kraftigt ökad andel förnybar energi.

Men ibland kan man undra om klokskapen i detaljerna. Håller vi på att hamna i en slags ”klimatdiktatur”, där allt ska regleras utifrån sina klimateffekter? Jag tror att det kan bli bakslag för klimatpolitiken om man inte lugnar sig en smula.

Vad sägs till exempel om förslaget att förlänga kornas laktationsperioder?
Om man låter kor mjölkas under en längre period, under 18 månader istället för 13 månader, kommer man att få ett lägre utsläpp av metan per liter mjölk. Om alla danska kor fick kalva med längre intervall skulle det totalt reducera metanutsläppen med 17 000 ton CO2-ekvivalenter, och ge en minskning av mjölkproduktionens klimatpåverkan med 10 procent. Departementstjänstemännen uppger också att det skulle vara en lönsam åtgärd.

Rapporten innehåller mängder av detaljreglering inom lantbruket. Mycket är kopplat till lustgas och metan. De danska bönderna är upprörda. De menar att man borde koncentrera sig på andra frågor, främst utsläppen från fossila bränslen.

Men när det gäller fossila bränslen är det sämre med konsekvensen. Man föreslår lagring av koldioxid från kraftverk, och lagringen ska ske i de danska olje- och gasfälten i Nordsjön, så att man kan öka oljeproduktion (!). Detta kallas med en engelsk akronym för CCS/EOR, som betyder Carbon Capture and Storage/Enhanced Oil Production. Det är naturligtvis en bra affär, med mer oljeproduktion och oljeintäkter. Men utsläppen ökar i motsvarande grad. Bäst vore förstås att låta oljan ligga kvar i berggrunden. Men så radikal orkar man inte vara i det danska regeringskansliet. Istället ger man sig på de danska korna.

Dessutom tänker man införa en ”energiforsyningsavgift” på vanlig ved – och troligen också på pellets.
Skatt på ved, förlängd laktationsperiod för kor, och stimulans för ökad oljeproduktion. Det är några av pusselbitarna i dansk klimatpolitik. Låter det klokt?

Här kan du läsa mer och få lite dansk språkträning. 

Vi använder oss av cookies. Läs mer