Tillbaka

Blir det för billigt eller blir det för dyrt?

Förra veckan fick vi lära oss av Konjunkturinstitutet att satsningar på biodrivmedel skulle leda till kraftigt höjda literpriser på diesel och bensin (42 kr/L) som skulle slå ut svensk transportnäring. Idag utbildar Anders Siren, Helsingfors Universitet, oss i SvD, som en kommentar på Max Jönssons och Per Bolunds artikel igår, om att satsningar på biodrivmedel kommer att leda till kraftigt sänkta drivmedelspriser och ett ökat körande. Även om antagandet att det just är priset på bensin som är begränsande för våra transportmönster faller det på sin egen orimlighet. De senaste årens kraftigt sänkta körkostnader som effektiviseringen av vår bilpark lett till har inte gett ett ökat bilkörande. Svensken har helt enkelt bättre saker för sig än att ”burna” runt på vägarna ”Ragge & Ronny style”.

Anders fortsätter senare med att det är ansvarslöst att lösa våra egna nationella utsläpp, det är de andra som först måste fixa sina utsläpp innan det är dags för oss att agera. Han skriver: ”Koldioxidproblematiken handlar i grund och botten om hur man ska kunna få länder som Kina, Ryssland, Tyskland, Norge, Venezuela, Brasilien med flera att lämna kvar sina reserver av olja och kol under jord.” Men den fråga som jag ställer mig är:

– Det bästa sättet att stoppa utvinningen av fossil energi måste väl vara att göra den olönsam? Att genom innovationsstöd visa att vi kan skapa bättre klimatsmarta hållbara lösningar, som kan slå ut bakåtsträvande allt mer klimatosmarta fossila lösningar, är väl ett mycket mer effektivt arbetssätt än att sitta passivt och klaga på försök till nya lösningar?

Den sista käpphästen som Anders ständigt återkommer till är att skattebetalarnas pengar inte ska slösas på förnybara drivmedel, trots att den föreslagna prisgarantin inte är skattefinansierad. Stödet gäller vidare enskilda projekt under en begränsad tid för att stödja svensk innovationskraft, vilket är strategiskt viktigt för bland annat svensk skogsindustri. Målet är att hjälpa bolagen ta det första stegen och kommersiellt testa nya tekniker. För att göra teknikerna mer konkurrenskraftiga så att det på sikt kan byggas fler anläggningar utan extra stöd eller subventioner. Dessutom vore det bra för den svenska handelsbalansen om vi kunde minska vårt kostsamma oljeberoende och lägga de 114 miljarder kronor som vår oljeimport kostar årligen på något bättre. Som Thomas B Johansson visade i sin utredning FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen) så kan Sverige bli ett exportland för förnybara drivmedel istället för att vara beroende av fossil import, men då behövs ett aktivt agerande inte en passiv klagovisa!

Det enda jag och Anders är överens om är att teknikutveckling kommer att leda till mer konkurrenskraftiga biodrivmedel, frågan är bara hur han ser att denna teknikutveckling ska komma till stånd?

/Lena Bruce

Vi använder oss av cookies.Läs mer