Tillbaka

Biokraft – Stockholms förnybara el

Den 26 juni hade Dagens Nyheter en artikel om vindkraft i Stockholmsområdet. Tidningen konstaterade att det inte finns många vindkraftverk i storstaden.

Däremot finns det flera stycken biokraftanläggningar, kan vi upplysa Dagens Nyheter om, och de producerar mycket förnybar el, redan idag. Detta framgår av Tidningen Bioenergis aktuella nummer, som når sina prenumeranter den här veckan. Så här ser biokraften i Stockholms län ut:

Kraftverk, produktion, GWh

 • Fortum Värtan (en del av produktionen) 79
 • Fortum Hässelby 276
 • Fortum Högdalen 381
 • Fortum Brista (Sigtuna) 185
 • Norrtälje Energi Arstaverket 35
 • Söderenergi Igelstaverket 550
 • Vattenfall Jordbro 130
 • Värmevärden Nynäshamn 6,5
 • Holmen Hallstavik 45
 • Biogas Henriksdalsverket 1,7
 • Biogas Sörab Brottby 0,7

Totalt: 1 689,9 GWh

Det blir alltså ungefär 1,7 TWh i normal årsproduktion biokraft. Det är ungefär 1,2 procent av den svenska elproduktionen. De svenska hushållen förbrukar i genomsnitt 4500 kilowattimmar el per år. Det betyder att biokraftproduktionen i Stockholms län räcker till att försörja 380 000 hushåll med hushållsel. Det motsvarar nästan alla hushåll i Stockholms stad. Alternativt räcker 1,7 TWh för att ge 100 000 elvärmda småhus värme och varmvatten. Det motsvarar i stort sett de hus i Stockholms läns som har elvärme – direktverkande eller vattenburen.

Förutom den här befintliga biokraften planeras ett antal nya anläggningar. Fortum har börjat bygga ett mycket stort nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtan som ska tas i drift om ett par år. Fortum inviger i slutet av november en ny avfallseldad panna i Brista. Fortum bygger ut elproduktionen i Högdalen och har stora planer i västra Storstockholm, i Hässelby och Lövsta. E.on planerar nya relativt stora kraftvärmeverk i Högbytorp i Upplands-Bro och i Hagby i Täby. Resultatet av denna utbyggnad blir att ytterligare någon TWh biokraft kommer att produceras i Stockholm.

Stockholmarna i gemen har ingen aning om att det produceras så mycket grön förnybar el i Stockholmsregionen. Tidningarna i Stockholms skriver inte om detta – men intresserar sig för fem vindkraftverk och om det ska vara möjligt att sätta små vindsnurror på taken som kan ge några extra kilowattimmar.

Titta på den nya Biokraftkartan. 

PS. En mindre del av biokraften kommer från avfall, som också innehåller restprodukter som inte är biobaserade, t ex plast. Men det allra mesta är el som produceras med träflis och pellets, samt lite biooljor och olivkärnekross.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer