Tillbaka

Bertil Moldén från Bil Sweden låter grodorna hoppa

Han kallar användningen av etanol, E85, för en återvändsgränd. Han påstår att en etanolbil drar 30 – 40 procent mer bränsle än en bensinbil, att etanolen vållar motorproblem och att den dessutom ställer bränsle mot mat. ”Det var hål i huvudet” att satsa på E85-pumpar, säger Bertil Moldén från Bil Sweden, enligt en intervju som gått i flera tidningar.

Moldén har aldrig framstått som en nyansernas mästare, men här har han slagit ett personligt rekord. Särskilt märkligt är alla hans negativa omdömen om etanolen när han samtidigt erkänner att den sänker koldioxidutsläppen – ”det är det ingen tvekan om”. Borde inte klimatfrågan vara överordnad?

Några kommentarer till Moldéns påståenden:

  • Bränsleåtgången. Det går åt fler liter E85 än bensin, eftersom etanolen har lägre energivärde. Visst, man får tanka lite oftare. Men bilen drar inte mer energi om den körs på etanol än på bensin.
  • Motorproblemen. Ett antal bilister drabbades av problem på grund av dålig etanol för sju år sedan. Det är knappast ett generellt problem med all etanol.
  • Bränsle och mat. Ingen enda hungrande och fattig får mer mat om vi avstår från att tillverka och använda etanol.
  • Pumparna. Om etanolen ger klimatvinst var det väl bra att vi fick pumpar att tanka E85 från? Hur skulle man annars ha åstadkommit klimatnyttan?

Till sist: heder åt miljöminister Åsa Romson som i samma artikel helhjärtat ställde sig bakom etanolen.

Men enligt är Bertil Moldén, vd för branschorganisationen Bil Sweden, är dagens sänkning ”en piss i Mississippi”.

– Det här förändrar ingenting. Vi har förlorat tio år på grund av att man körde in i den här återvändsgränden, säger han.

Problemen med E85 är enligt Bertil Moldén att den drar 30-40 procent mer bränsle än en bensinbil, att den vållar motorproblem och att den dessutom ställer bränsle mot mat. Dessutom vill importörerna inte ta in nya etanolbilar.

– Etanol sänker visserligen koldioxidutsläpp, det råder det ingen tvekan om. Men man måste se hela bilden, säger Moldén.

Bil Sweden var starkt kritiska redan när den så kallade pumplagen, som tvingade stationer att installera E85-pumpar, infördes för tio år sedan.

— Investeringen kostade totalt en miljard i landet, och redan innan lagen trädde i kraft sade vi att detta är hål i huvudet.

Inte heller Ulf Svahn, vd för SPBI, tror att skattesänkningen kommer att ha någon större effekt – prisskillnaden mot fossila bränslen är fortfarande för stor. Det som skulle krävas är att nya fordon kommer ut på marknaden, men de förutsättningarna finns inte, enligt Svahn.

— Den här produkten kommer långsamt att dö ut, och i någon mening har den redan gjort det.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer