Tillbaka

Addax – himmel eller helvete i Sierra Leone

Under rubriker som ”Ny kritik mot Swedfund-projekt i Sierra Leone” och ”Kvinnors rättigheter i kläm när Swedfund investerar i bioenergi” får etanolbolaget Addax Bioenergy åter löpa gatlopp i svenska media.

Men vad är sant om Addaxprojektet?
Är det himmel eller helvete när bolaget ska odla sockerrör och framställa etanol i Sierra Leone i Västafrika.
Bakgrunden till attackerna på Addax denna gång är en rapport som getts ut av Swedwatch i samarbete med Svenska Kyrkan med rubriken ”Utan mark, utan makt”. Se www.swedwatch.se om du själv vill läsa rapporten.

Slutsatsen av rapporten är att kvinnorna i området marginaliserats, trots att Addax gjort så mycket ”by the book”, som Gunilla Hallonsten på Svenska Kyrkans internationella avdelning skriver. Kvinnorna är ofta besvikna på att man får för dåligt betalt för att arrendera ut marken till Addax, och att de inte kunnat påverka. Det verkar i mycket handla om svikna förväntningar och upplevd brist på information.

Rapporten bygger på fakta som Malena Wåhlin samlat in under en knappt två veckor lång resa i Sierra Leone förra hösten, och intervjuer som hon då gjorde med 30 kvinnor i sju byar i området. Hon har också talat med Swedfund, Addax, lokala organisationer och myndigheter.

Rapporten är i högsta grad läsvärd. Inte i första hand för att hitta kritik mot Addax, utan mer för att den visar vilka stora utmaningar det innebär att göra investeringar i ett utvecklingsland. Även om det mesta blir rätt – ”by the book” – så finns det alltid saker som kan kritiseras.
Men det mesta med Addaxprojektet är riktigt bra, och det bekräftas också i rapporten:

  • Addax använder 0,5 procent av den odlingsbara marken i Sierra Leone, efter att man klarat livsmedelsproduktionen.
  • På den arealen kan man producera sockerrör som ger 90 000 kubikmeter etanol per år och hela 20 procent av Sierra Leones elbehov.
  • Man kommer att skapa 2 000 jobb, i ett område där det bor 15 000. Redan idag har man cirka 1 500 anställda. Det ger en betydande ekonomisk injektion i området.

Sierra Leone är ett av världens allra fattigaste länder. Landet har ingen olja eller viktiga mineraler. Men det finns gott om odlingsbar jord, och nederbörden är 2 500 millimeter per år. Sockerrör och oljepalmer växer så det knakar i det klimatet. Bioenergi är ett av de områden landet kan satsa på. Och då behövs det investerare, kapital och kunskap utifrån.

Addax fick i veckan certifiering från RSB – Roundtable for Sustainable Biofuels. Det är en miljömässig kvalitetsstämpel som ges efter en noggrann granskning. Ingen svensk tidning eller radioredaktion har skrivit om den saken.

/Kjell

Vi använder oss av cookies. Läs mer