Tillbaka

11,8 procent förnybart och 102 procent totalt i transportsektorn

Andelen förnybart i transportsektorn är nu 11,8 procent, berättar Energimyndigheten i en rapport idag.

Sverige har alltså nått det 10-procentsmål som EU gett oss för 2020 redan åtta år före utsatt tid! Sannolikt är Sverige ”bäst i klassen” bland EU:s 27 medlemsländer.

Samtidigt kan man själv räkna ut från Energimyndighetens tabeller att andelen fossila bränslen i transportsektorn är fortfarande är 89,1 procent. Till det kommer 1,2 procent icke-förnybar el till tåg och tunnelbana. Summa summarum 102,1 procent (alla siffror gäller 2012).

Hur kan det bli så? Det finns väl inte mer än 100 procent? Trolleri? Nej, men dubbelräkning. När vi ska rapportera andel förnybart i transportsektorn till EU får vi räkna biodrivmedel från avfall dubbelt. Det handlar dels om biogas från avfall och gödsel, dels talloljediesel eftersom talloljan är en restprodukt från massaframställning.

EU-kommissionen vill nu öka på dubbelräkningen med fyrdubbelräkning i vissa fall, t ex från alger. Då kan man på pappret öka andelen förnybara drivmedel samtidigt som fossilbränsleberoendet till stor del består. Det tycker vi i Svebio är rena snurren och har sagt så i våra remissyttranden.

Men åter till 11,8 procent. Nu ska vi glädjas åt att vi år för år ökar den förnybara andelen i trafiksektorn. Det betyder att vi också medverkar till minskade utsläpp av koldioxid. Förra året sjönk växthusgasutsläppen från vägtrafiken med 4 procent. Effektivare bilar och mer biobränslen samverkar för att få ner utsläppen.
Det enda som är trist i sammanhanget är att etanolen har svårt att hävda sig. Försämrade stödvillkor från politikerna och den mångåriga kampanjen mot etanolen som bedrivits av ett antal motorjournalister har fått genomslag på E85-försäljningen. Dessutom tappar låginblandad mark när bensinförsäljningen minskar.
/Kjell

Vi använder oss av cookies. Läs mer