Tillbaka

Statsråden (C) satsar på elbilar men slår ihjäl biodieseln

De fyra centerstatsråden Annie Lööf, Anna-Karin Hatt, Lena Ek och Eskil Erlandsson vill satsa mer på elbilar. Men samtidigt tänker regeringen höja skatten på biodiesel, vilket kommer att slå ut satsningen på helt fossilfria tunga transporter. 

Centerstatsråden gick i förra veckan ut i en debattartikel i DN och redogjorde för vilka åtgärder man vill genomföra på trafikområdet för att minska klimatpåverkan. Ett par av huvudförslagen var att genomföra ett bonus-malus-system för beskattningen av nya bilar, och att satsa 300 miljoner på att subventionera laddningsstolpar för elfordon. Rubriken på debattartikeln i DN 6 augusti var ”Så vill vi göra för att snabba på utvecklingen mot elbilar”.

Centerledaren Annie Lööf följde upp debattartikeln i sitt sommartal.

Utspelet har fått mycket beröm på borgerliga ledarsidor, bland annat av DN:s Johannes Åman under rubriken ”Centern hittar väg framåt”. Åman har förstått centerns nya profil. Han konstaterar att Centerpartiet nu vill satsa på elbilar, och passar på att ge en känga åt etanolen och annat biobränsle från jord- och skogsbruket.

Parallellt med att Centerpartiet föreslår ökad satsning på elfordon har Finansdepartementet i den regering där Centerpartiet ingår i skickat ut ett förslag om att införa en kraftigt höjd skatt på biodiesel, FAME, som i huvudsak produceras av rapsolja, från raps som kan odlas i Sverige och i våra grannländer. Remisstiden gick ut häromdagen på förslaget, och Svebio protesterar, liksom många andra remissinstanser.

Skatten på biodieseln ska höjas kraftigt. För ren biodiesel, B100, blir det en skattehöjning på 2:11 kr.

Bakgrunden är ett märkligt EU-regelverk som säger att man inte får ge statligt stöd för mer än ”merkostnaden” för ett miljövänligt bränsle. Om man ger för mycket stöd blir det ”överkompensation” och stödet måste sänkas. Resultatet blir att det miljövänliga bränsle, som man vill stödja t ex genom skatteundantag, måste kosta lika mycket som motsvarande fossilt bränsle.

Den svenska staten är alltså förhindrad att ge ett stöd som gör att den miljövänliga biodieseln kan konkurrera ut den fossila dieseln! I praktiken innebär regelverket att den klimatskadliga dieseln skyddas från alltför hård konkurrens. Regelverket är dessutom retroaktivt. Man räknar ut överkompensationen i efterhand, och bolagen kan tvingas göra omfattande återbetalningar, om man fått ”överkompensation”.

Energimyndigheten har räknat ut överkompensationen för biodiesel enligt en mall som man fått av Finansdepartementet. Man kom fram till att överkompensationen för låginblandad biodiesel var 88 öre/liter och för ren biodiesel 1:29 kr/liter.

För säkerhets skull vill nu Finansdepartementet höja skatten på ren biodiesel med 2:11 kr/liter (priseffekt inkl moms). Man vill öka skatten med ”säkerhetsmarginal” för att vara säker på att det inte blir någon överkompensation. Då blir det förstås istället en underkompensation, och helt omöjligt för den rena biodieseln att hävda sig på marknaden.

Det tycker inte Finansdepartementet är något bekymmer, för vi kommer ju ändå att klara EU- målet om 10 procent förnybart i transportsektorn 2020. Andelen var preliminärt 15,6 procent redan förra året.

Alltså: EU:s regelverk är knas, men vi måste följa det. Och det gör inget, för vi klarar ändå EU:s mål. Att vi slår ihjäl den spirande marknaden bör ren biodiesel, B100, kan vi bortse från. Och att användningen av biodrivmedel minskar, det struntar vi också i. Att klimatutsläppen från trafiken ökar, det bortser vi också från, för också i den delen har vi redan klarat de kortsiktiga målen.

Så resonerar Finansdepartementet. Och DN:s ledarsida ser inga bekymmer med att släppa biodrivmedlen.

Men hur tänker centerpartisterna i och utanför regeringskansliet? För ett par år sedan drog regeringen undan mattan för etanolen genom att inte ge flexifuelbilarna reducerat förmånsvärde. E85-försäljningen sjunker nu stadigt och det säljs inga etanolbilar. Nu slår man ihjäl biodieselmarknaden och drar undan mattan för de företag som arbetar med rapsdiesel (Perstorp, Ekobränsle, Energifabriken), och de företag som vill använda förnybar diesel, t ex Södra, en lång rad åkerier och projektet Fossilfria lantbruk, där man visat att det går att odla helt utan att använda fossila drivmedel.

Vad är Centerpartiets linje? Att man ska driva traktorerna och lastbilarna med el? En laddstolpe på varje gård?
Någon av de fyra ministrarnas staber av kommunikatörer får gärna svara i denna spalt.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer