Tillbaka

Den glada nyheten - oljan på väg ut!

I förrgår publicerade Energimyndigheten, kraftigt försenad, den officiella svenska energibalansen för 2012 (!). Energimyndighetens pressmeddelande hade rubriken ”Energibalansen – nu som webbaserad databas”, som om publiceringsformen var den stora nyheten. Därmed doldes några fullkomligt sensationella siffror i informationsdimman. Pressmeddelandet handlar över huvud taget inte om sakinnehållet i statistiken. Då får väl vi berätta om statistikens innehåll:

Mest uppseendeväckande är siffran för oljetillförsel.

Två år tidigare, 2010, var tillförseln av ”råolja och oljeprodukter” till den svenska energibalansen 190 TWh (total tillförsel; 1 TWh är ungefär 100 000 ton olja). Den siffran krympte 2011 till 169 TWh, en dramatisk nedgång med 21 TWh. Enligt Energimyndighetens nya energibalans var tillförseln av råolja och oljeprodukter 2012 nere i 145 TWh, alltså en nedgång med ytterligare 24 TWh. På två år har alltså den svenska användningen av oljeprodukter sjunkit med 45 TWh. Det motsvarar 4,5 miljon ton olja, en gigantisk volym. Det leder också till kraftigt sjunkande koldioxidutsläpp.

Om man ser till användarsidan är nedgången inte lika dramatisk. Inom ”total slutlig användning” minskade oljan från 112 TWh 2010 till 107 TWh 2011 och 100 TWh 2012, alltså en nedgång med 12 TWh på två år. Också det är en stor minskning.

Fråga mig inte hur det kan skilja så mycket mellan nedgången i ”total tillförsel” och nedgången i ”total användning”. Jag kan inte förklara det. Skillnaden mellan tillförsel och användning handlar annars om omvandlingsförluster (i raffinaderier och kraftverk) och om att en del olja används som råvara, ”för icke-energiändamål”. Man tycker att kurvorna borde följas åt.

Nedgången i den svenska oljeanvändningen har pågått ända sedan 1970-talet. När den första oljekrisen slog till 1973 hade vi en tillförsel av olja på 341 TWh. Oljeanvändningen har alltså minskat med två tredjedelar sedan dess.

Jag hoppas siffrorna är riktiga. Om de är det, så kan jag inte förstå varför inte Energimyndigheten går ut och skryter om framgången i sitt pressmeddelande. Och jag förvånar mig över att inte miljöministern och energiministern passar på att ta politiska poäng på den sjunkande oljeanvändningen. Omställningen av energisektorn och den svenska klimatpolitiken är ju mycket framgångsrik, när man kan avveckla 45 TWh olja på två år? 12 TWh mindre olja i slutanvändningen är inte heller fy skam.

Dessutom borde finansministern glädjas åt den minskande oljeimporten. I USA är det idag en stor sak att man lyckats reducera sin oljeimport, och ekonomerna ser stora vinster i detta. I Sverige är sjunkande oljeimport en icke-fråga.

En konsekvens av den färska statistiken måste bli att Energimyndigheten reviderar sin Långsiktsprognos, som gavs ut förra våren (ER 2013:03). Där räknar Energimyndigheten med att oljetillförseln i referensalternativet är 184 TWh 2020 och 180 TWh 2030. Till och med i alternativet med höga fossilbränslepriser räknar man med 181 TWh olja 2020 och 176 TWh olja 2030. Den här långsiktsprognosen används som underlag av andra statliga myndigheter och av departementen, t ex i arbetet med Färdplan 2050.

Nu ligger vi långt under prognosen. Med en oljetillförsel på 145 TWh 2012 kan vi naturligtvis inte ha en prognos som säger 184 TWh 2020. Var skulle all denna ökade oljeanvändning ske? Tvärtom kommer oljeanvändningen att sjunka ytterligare fram till 2020.

Det finns många andra intressanta siffror i statistiken, men de får vi återkomma till. Liksom till frågan om varför oljeanvändningen sjunker så kraftigt.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer