Tillbaka

Brasiliens bidrag till klimatet att minska utsläppen med 43 procent 2005 - 2030

Brasilien har redan idag 43 procent förnybar energi och har minskat avskogning i Amazonas med 82 procent sedan 2004.

Det kunde president Dilma Rousseff skryta med när hon talade i FN:s generalförsamling förra veckan. Och Brasilien lovar som första stora utvecklingsland att minska sina klimatutsläpp i absoluta tal till 2030.

Världens länder laddar upp inför klimatmötet i Paris i början av december. Den 1 oktober var det deadline för att lämna in nationella redovisningar till FN:s klimatkommissions sekretariat (UNFCCC), och hittills har 119 länder redovisat så kallade INDC-dokument (INDC = Intended Nationally Determined Contribution, ungefär: avsett nationellt bestämt bidrag). Syftet med de här dokumenten är att redovisa vad man är beredd att göra för att bidra till en lösning av klimatfrågan: vilka mål man har för att minska utsläppen och vilka konkreta åtgärder som planeras.

De här 119 dokumenten är spännande läsning, som berättar mycket om energiförsörjning och miljö i FN:s medlemsländer, och inte minst ger en bild av hur världens regeringar uppfattar läget. Den här bloggen handlar om två INDC:er, från Brasilien och från Zambia.

Varför är det bara 119 dokument, när FN har 193 medlemsländer? En del är säkert försenade, vissa mindre länder saknar resurser att utarbeta dokument. En viktig förklaring är också att EU lämnat ett gemensamt dokument för alla 28 medlemsstaterna. EU:s INDC var ett av de första, inlämnat redan i mars.

Brasiliens klimatlöften presenterades alltså av president Dilma Rousseff när hon talade i FN:s generalförsamling 28 september (här finns talet ord för ord).
Brasilien ligger på plats sju i världens utsläppsliga. Det är ju också ett av världens största (8,5 miljoner kvadratkilometer) och folkrikaste länder (203 miljoner invånare). Som första stora utvecklingsland lovar Brasilien nu att minska sina klimatgasutsläpp till 2030. Målet är att reducera utsläppen med 43 procent jämfört med 2005.

Dilma Rousseff berättade bland annat att Brasilien ska fortsätta sin stora satsning på förnybar energi och att 2030 ska 66 procent av all elektricitet komma från vattenkraft, och ytterligare 23 procent från andra förnybara energikällor, som biomassa, vind och sol. Redan idag har Brasilien en förnybar andel på 43 procent av den totala energiförsörjningen, jämfört med 13 procent globalt. Brasilien ska fortsätta att satsa på etanol från sockerrör och annan användning av biomassa.

Allra mest stolt var president Rousseff över Brasiliens framgångsrika arbete mot avskogningen i Amazonas. Den har som redan nämnts minskat med 82 procent mellan 2004 och 2014. Nu är målet att avskogningen helt ska stoppas fram till 2030, och att man istället ska återbeskoga 12 miljoner hektar, restaurera 15 miljoner hektar degraderad betesmark och skapa 5 miljoner hektar integrerad odling/betesmark/skog. Det handlar om ytor motsvarande hela den svenska skogsarealen som ska återställas och utnyttjas långsiktigt hållbart.

Alla Brasiliens mål och planer finns alltså i deras INDC, ett dokument på 10 sidor. Det är inte helt enkelt att förstå hur man räknat och jämfört olika siffror, men budskapet är entydigt: Brasilien har redan kommit långt och är berett att öka sina insatser, främst inom bioenergi och inom förbättrad markanvändning och stoppad avskogning.

Zambias INDC innehåller också många tankar och planer om förnybar energi, och framför allt om bioenergi. Men först redovisar Zambia den klimatförändring som redan inträffat i landet. Medeltemperaturen har stigit med 1,3 grader sedan 1960. Nederbörden har i medeltal sjunkit med 2,3 procent per årtionde, också räknat sedan 1960. Klimatet blir alltså varmare och torrare. Fortfarande har Zambia tillräckligt med regn för att odla, men om man inte kan vända utvecklingen kommer klimatförändringen att allvarligt underminera möjligheterna att höja levnadsstandarden, skriver Zambias regering.

Vad vill då Zambia göra? Bättre skogsbruk med naturlig återväxt och återbeskogning , hållbar produktion av träkol, förbättrade spisar för biobränsle och etanol och biogas för matlagning, minska skogbränder och skogsbränning, bygga kraftverk för biomassa och biogasanläggningar, byta från diesel till biodiesel, byta från kol till biomassa, öka inblandning av biobränslen i bensin och diesel, bygga förnybar elproduktion med små vattenkraftverk, solceller och vindkraft, osv, osv.

Listan är lång, Och väldigt många punkter handlar om bioenergi. Det är naturligt i ett land med stor yta, relativt liten befolkning och mycket skog. Idag används de gröna naturresurserna i Zambia ofta ineffektivt. Potentialen för förbättringar är stor. En satsning på bioenergi skulle skapa sysselsättning, ekonomisk utveckling och förbättrad handelsbalans, förutom att vara bra klimatpolitik.

Zambias regering har, precis som Brasiliens, förstått vad som måste göras för att rädda klimatet. Det är bara att hoppas att biståndsorgan och finansiärer svarar upp mot förväntningarna. Annars förblir idéerna i Zambias INDC bara en önskelista.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer