Tillbaka

Tyska Energiwende leder inte till ökade koldioxidutsläpp

I dagens SvD skriver Patricia Hedelius: ”Av flera mindre bra alternativ skulle nog många svenskar hellre se att tyskarna avvecklar idén om kolet och istället återstartar sin kärnkraft”.

Det kanske är sant men det beror i så fall mest på att svenskarna tror att Energiwende leder till ökade koldioxidutsläpp men det är inte sant. Visserligen kan man säkert med fog hävda att koldioxidutsläppen ökar i Tyskland som de flesta svenska medierna gör. Men det är helt irrelevant eftersom koldioxidutsläppen inte ökar i Europa, där ju Tyskland är en del. Tysklands koldioxidutsläpp från kolkraft sker nämligen inom ramen för Europas handelssystem för utsläppsrätter.

Om koldioxidutsläppen ökar i Tyskland så minskar de exakt lika mycket i andra EU-länder som är med i ETS. Det sker alltså inget ökat koldioxidutsläpp i Europa på grund av den tyska Energiwende. I praktiken leder inte Energiwende till ökade koldioxidutsläpp men det är en utbredd svensk uppfattning, eftersom svenska medier hela tiden ger den bilden, liksom i dagens SvD.

I ETS-systemet så minskar utsläppen med 1,74 procent om året oavsett Energiwende eller ej. Det intressanta ur en analytisk synvinkel är att priset på utsläppsrätter fortfarande är lågt trots att Tyskland genomför Energiwende. Det betyder med andra ord att marknaden uppfattar att det inte är så dyrt att få fram el trots avvecklingen av all tysk kärnkraft.

Sveriges tredje största kraftslag är sedan länge förnybar biokraft som produceras i kraftvärmeverk och industri.

Vi på Svenska Bioenergiföreningen levererar varje år Biokraftkartan som nu visar 201 anläggningar med en total effekt på 4400 MW. Eftersom vi har relativt låga elpriser i Sverige kördes de i genomsnitt 3,5 månader och levererade 11,3 TWh i fjol. Detta är inte så mycket i förhållande till potentialen men fortfarande mer än vad vindkraften levererade 2013 och leveranserna sker dessutom då det är kallt, i rätt tid.

Det finns stor potential att köra dessa befintliga kraftverk mycket mer. I många fall krävs det bara marginella investeringar för att producera el när inte värmen behövs och detta till en klart lägre kostnad än ny kärnkraft. I teorin kan man producera hela 35 TWh per år med den effekt biokraft som vi redan har. Att göra det är emellertid inte realistiskt eftersom det ofta är lägre elpriser än vad som motiverar elproduktion då man kyler bort värmen. Däremot är potentialen för att säkerställa att vi har el även kallare vinterdagar störst med hjälp av biokraft och den möjligheten kan vi utveckla långt mer än idag.

/Gustav Melin

Vi använder oss av cookies.Läs mer