Tillbaka

Step by step

I December 2013 kom äntligen utredningen Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 (FFF). Regeringen fick nu den efterlängtande verktygslådan de behöver för att uppnå sina mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och en transportsektor som inte ska ha några nettoutsläpp år 2050. Här skulle rivstartas mot den fossilfria framtiden!

Döm av vår förvåning att det första regeringen producerar efter publiceringen av denna rapport är ett förslag till en ytterligare försämring av villkoren för fossiloberoende fordon. Genom sitt förslag till ändring av lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel vill de undanta hälften av alla Sveriges tankstationer från kravet att tillhandahålla ett förnybart drivmedel. Detta trots att FFF rapporten föreslog att man så snart som möjligt skulle utreda den fallande försäljningen av E85 och skyndsamt vidta nödvändiga åtgärder för att tillsammans med branschen vända trenden.

Därför kan jag inte, efter att vi de senaste åren förgäves har väntat på ett höjt 2020 mål transportsektorn (då vi redan nådde nuvarande mål 2012), sett försämringarna av förmånsbeskattningen av fossiloberoende fordon och införandet av en kvotplikt som de fakto minskar inblandningen av förnybara biodrivmedel i diesel (trots oljebolagens protester) låta bli att nynna på step by step medan jag ser regeringen steg för steg underminera satsningarna på förnybara drivmedel.

Regeringen bortser ifrån att Sverige har redan idag utan ytterligare investeringar i infrastruktur kan nå en nivå på minst 20 % biodrivmedel i transportsektorn. Vi har en stor potential i befintlig fordonsflotta och befintlig infrastruktur för att öka användningen av befintliga kommersialiserade biodrivmedel. Allt vi behöver göra är att maximera låginblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel, utnyttja befintliga fordon och pumpar för E85 fullt ut, öka biogasandelen i fordonsgasen, öka användningen av etanoldrivmedlet ED95 och öka inblandningen av HVO samt ren biodiesel (B100) för bussar och tunga transporter.
– Jag längtar efter ett YES WE CAN!

/Lena Bruce

Vi använder oss av cookies.Läs mer