Våra publikationer

Här hittar du vår rapporter, nyhetsbrevet BinBip, publikationer, tidningen Bioenergi, kartor med mera.

biokraftrapport

Aktuella rapporter från Svebio

Här kan du nu läsa och ladda ned Svebios rapporter:

Styrmedel för nya svenska biodrivmedel (september 2021)

Författare: Tomas Ekbom, Svebio, Martin Gavelius, K & M Industria, Jonas Rudberg, Porcupine


Lagringslathund för biobränslen (september 2021)

Författare: Göran Jansson, P&B Brandkonsult AB


Biokraft och effektsituationen i kraftsystemet (juni 2021)

Författare: Fredrik Zetterlund och Gustav Melin, Svebio


Whole trees – Why there should be no restrictions
for using “whole trees” for energy
(juni 2021)

Författare: Kjell Andersson, Svebio


”Färdplan bioenergi – Så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige” (jan 2020)

The report is also translated to English and available for download.


ÖVRIGT:

Verksamhetsberättelse

BinBip (Bioenerginytt & Bioenergi i pressen)

Som medlem i Svebio får du vårt nyhetsbrev BinBip 11 gånger per år. Det innehåller de aktuella analyserna av politik och styrmedel, både i Sverige och EU, och de senaste pressklippen som berör dig som är verksam i bioenergibranschen. Den distribueras numera endast per e-post och är en av våra mest uppskattade medlemsförmåner. Beställ din prenumeration eller bli medlem

Nedan publicerar vi BinBip som pdf med en månads fördröjning.

2021:

BinBip nr 1-2021 | BinBip nr 2-2021 | BinBip nr 3-2021 | BinBip nr 4-2021| BinBip nr 5-2021 | BinBip nr 6-2021

2020:

BinBip nr 1-2020 | BinBip nr 2-2020 | BinBip nr 3-2020 | BinBip nr 4-2020 | BinBip nr 5-2020 | BinBip nr 6-2020 | BinBip nr 7-8-2020 | BinBip nr 9-2020 | BinBip nr 1o-2020 | BinBip nr 11-12 2020


Svebios publikationer och rapporter

Andra rapporter

Tidningen Bioenergi / Industriguiden / kartor mm

Bioenergi

Tidningen Bioenergi kommer ut 6 gånger per år och finns tillgänglig i tryck och som e-tidning.

Industriguiden

 • Industriguiden följer med Bioenergi nr 3 varje år och finns tillgänglig i tryck och som e-tidning. 

Bioenergis kartor

Varje år producerar Svebio tillsammans med tidningen Bioenergi ett antal intressanta kartor; Pellets i Sverige, Biovärme i Sverige, Biokraft i Sverige samt Biodrivmedel i Norden. Kartorna uppdateras varje år.

 • Pellets i Sverige
  Bioenergis karta Pellets i Sverige 2021 innehåller 55 pelletsfabriker i Sverige och visar kapacitet, verklig pelletsproduktion 2020 samt produktionsmål för 2021 för varje fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.
 • Biovärme i Sverige
  Bioenergis karta ”Biovärme 2021” visar 556 fjärrvärmenät som levererar biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och/eller torv. På kartan finns en lista med de 279 största fjärrvärmenäten i Sverige. De mindre näten är markerade med en prick.
 • Biokraft i Sverige
  Bioenergis karta ”Biokraft i Sverige 2020” innehåller 242 biokraftvärmeverk i drift och 15 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2019. Kartan inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle.
 • Biodrivmedel i Norden 2021
  Vi listar anläggningar som är i drift, projekt som är under byggnad samt kända planerade projekt. Vi har identifierat 71 anläggningar för flytande biodrivmedel i Norden och 96 anläggningar för produktion av biogas för fordonsdrift, sammanlagt 167 anläggningar.
 • Industrikartan
  Bioenergis karta ”Industrierna som kan spara mest på att byta till biobränsle 2015” visar de industriföretag som är de största användarna av fossila bränslen i några olika branscher.

Vi använder oss av cookies. Läs mer