Våra publikationer

Här hittar du vår rapporter, nyhetsbrevet BinBip, publikationer, tidningen Bioenergi, kartor med mera.

Lansering Färdplan Bioenergi Svebio

Här kan du nu läsa och ladda ned Svebios rapport som lanserades den 16 januari 2020:

Rapporten är uppdaterad (24 mars 2020) med en ordlista och ett kapitel om hur man räknar med biobränslen, vikt, volym, energiinnehåll och klimateffekt.

The report is also translated to English and available for download:


ÖVRIGT:

Verksamhetsberättelse

BinBip (Bioenerginytt & Bioenergi i pressen)

Som medlem i Svebio får du vårt nyhetsbrev BinBip 11 gånger per år. Det innehåller de aktuella analyserna av politik och styrmedel, både i Sverige och EU, och de senaste pressklippen som berör dig som är verksam i bioenergibranschen. Den distribueras numera endast per e-post och är en av våra mest uppskattade medlemsförmåner. Beställ din prenumeration eller bli medlem

Nedan publicerar vi BinBip som pdf med en månads fördröjning.

2021:

BinBip nr 1-2021

2020:

BinBip nr 1-2020 | BinBip nr 2-2020 | BinBip nr 3-2020 | BinBip nr 4-2020 | BinBip nr 5-2020 | BinBip nr 6-2020 | BinBip nr 7-8-2020 | BinBip nr 9-2020 | BinBip nr 1o-2020 | BinBip nr 11-12 2020


Svebios publikationer och rapporter

Andra rapporter

Tidningen Bioenergi / Industriguiden / kartor mm

Bioenergi

Tidningen Bioenergi kommer ut 6 gånger per år och finns tillgänglig i tryck och som e-tidning.

Industriguiden

 • Industriguiden följer med Bioenergi nr 3 varje år och finns tillgänglig i tryck och som e-tidning. 

Bioenergis kartor

Varje år producerar Svebio tillsammans med tidningen Bioenergi ett antal intressanta kartor; Pellets i Sverige, Biovärme i Sverige, Biokraft i Sverige samt Biodrivmedel i Norden. Kartorna uppdateras varje år.

 • Pellets i Sverige
  Bioenergis karta Pellets i Sverige 2020 innehåller 58 pelletsfabriker i Sverige och visar kapacitet, verklig pelletsproduktion 2019 samt produktionsmål för 2020 för varje fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.
 • Biovärme i Sverige
  Bioenergis karta ”Biovärme 2021” visar 556 fjärrvärmenät som levererar biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och/eller torv. På kartan finns en lista med de 279 största fjärrvärmenäten i Sverige. De mindre näten är markerade med en prick.
 • Biokraft i Sverige
  Bioenergis karta ”Biokraft i Sverige 2020” innehåller 242 biokraftvärmeverk i drift och 15 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2019. Kartan inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle.
 • Biodrivmedel i Norden 2021
  Vi listar anläggningar som är i drift, projekt som är under byggnad samt kända planerade projekt. Vi har identifierat 71 anläggningar för flytande biodrivmedel i Norden och 96 anläggningar för produktion av biogas för fordonsdrift, sammanlagt 167 anläggningar.
 • Industrikartan
  Bioenergis karta ”Industrierna som kan spara mest på att byta till biobränsle 2015” visar de industriföretag som är de största användarna av fossila bränslen i några olika branscher.

Vi använder oss av cookies. Läs mer