Tillbaka

Geologisk lagring av koldioxid

Sverige bör avstå från att tillåta lagring av koldioxid på land och under havsbottnen inom svenskt territorialvatten och inom den ekonomiska zonen.

Den svenska berggrunden är i huvudsak dåligt lämpad för koldioxidlagring, och det finns stora frågetecken kring CCS- teknikens ekonomi (CCS = Carbon Capture & Storage, koldioxidavskiljning och -lagring).
Klimatstyrmedlen ska vara teknikneutrala. Inga särskilda stöd bör ges till CCS-teknik utöver de generella styrmedlen, utsläppsrätter och koldioxidskatt, förutom stöd till forskning.

Vi använder oss av cookies.Läs mer