Tillbaka

Remissyttrande om föreskrifter och allmänna råd om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel

Det är positivt att andelen förnybara drivmedel lyfts fram vid pumparna. Svebio välkomnar därför förslaget med några mindre förändringar.

Vi använder oss av cookies.Läs mer