Tillbaka

Implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen

Svebio ser positivt på att EU inför hållbarhetskriterier på förnybara drivmedel för att styra produktionen mot allt mer förbättrade klimat‐ och miljölösningar.

Vi kan bara beklaga att inte motsvarande lagstiftning har införts för fossila bränslen, vilket skapar konkurrensfördelar för de fossila drivmedlen. Vi beklagar också att direktivet är onödigt detaljerat och innehåller många oklarheter.

Vi använder oss av cookies.Läs mer