Tillbaka

Remissyttrande över EU-kommissionens förslag till ändring av energiskattedirektivet (ändring av direktiv 2003/96/EG om omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet m m)

Det är mycket angeläget att energiskattedirektivet förändras enligt de huvudprinciper som läggs fast i förslaget, och Svebio stödjer därför i huvudsak de föreslagna förändringarna.

Vi använder oss av cookies.Läs mer