Tillbaka

Promemoria om att lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade bestämmelser o lagen om skatt på energi utgår

BioDriv och Svebio har inget att erinra mot att den beslutade kvotplikten och den förändrade energibeskattningen utgår. Kvotplikten om den hade genomförts skulle ha påverkat marknadsutvecklingen av biodrivmedel negativt och ökat transportsektorns utsläpp.

Svebio redovisade redan i vårt remissvar till N2013/934/RS daterat 2013-04-25 att införandet av den föreslagna kvotplikten riskerade att öka utsläppen från transportsektorn. En bild som bekräftades av Energimyndighetens egen korttidsprognos från 2014-03-11.

Det är positivt att regeringen väljer att inte införa en koldioxidskatt på biodrivmedel, ett ställningstagande som är av vikt för hela den svenska klimatpolitiken.

Remissens konsekvensanalys belyser dock inte de kostsamma effekter beslutet om införandet, uppskjutandet av införandet på obestämd tid och tillbakadragandet av kvotplikten har haft på marknadens aktörer. Framför allt har avsaknaden av information och dialog med branschens varit ett problem. Den korta framförhållningen i besluten har inneburit onödiga kostnader för företagen.

Vi använder oss av cookies.Läs mer